Βιογραφικό Σημείωμα

Ζωή Γαβριηλίδου

Καθηγήτρια
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράkης

 

Κομοτηνή –Μάιος 2020

CV in English

 

 

Full CV

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα: Ζωή Γαβριηλίδου
Επάγγελμα: Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.
Διεύθυνση εργασίας: Τμήμα Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
69100 – Κομοτηνή
Διεύθυνση κατοικίας: Πολυτεχνείου Γ5, 69100, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 39932 (γραφείο)
6977427437 (κινητό)
Fax: 2531039901
Εmail: zoegab@otenet.gr, zgabriil@helit.duth.gr
URL: https://gavriilidou.gr/
Τόπος και ημερομηνία γέννησης: 29 Απριλίου 1971, Καβάλα
Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος με δύο τέκνα

 

2. ΣΠΟΥΔΕΣ
1997 (Οκτώβριος)

Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στις επιστήμες της Γλώσσας, Université Paris XIII /Laboratoire de Linguistique Informatique.

 Τίτλος διατριβής: Etude comparée des suites NN enfrançais et en grec. Elaboration dun lexique bilingue (Συγκριτική μελέτη των ακολουθιών ΟΟ στα γαλλικά και τα ελληνικά. Εκπόνηση ενός δίγλωσσου λεξικού).

 Πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής: Prof Georges Kleiber, Université de Strasbourg.

Επόπτης: Prof. G. Gross, Université Paris XIII.

Εξωτερικοί κριτές (R):Prof. Robert Vivès, Université Paris VIII, Καθ. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α.Π.Θ.

 Λοιπά μέλη Εξεταστικής Επιτροπής: Prof. Pierre Lerat (Université Paris XIII).

Bαθμός: Très Honorable à l’Unanimité avec les Félicitations du Jury.

1994-1995

D.E.A (Μεταπτυχιακό δίπλωμα) στις επιστήμες της Γλώσσας, Université Paris XIII / Laboratoire de Linguistique Informatique. Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας «Etude comparative des suites           NN métaphoriques en français et en grec»(Βαθμός: Très Bien).

1993-1994

Υποτροφία Erasmus 9 μηνών στο Παρίσι και απόκτηση Maîtrise (Πτυχίο)στις επιστήμες της Γλώσσας, Université Paris XIII / Laboratoire de Linguistique Informatique.Τίτλος πτυχιακής εργασίας «Les noms composés NN» (Βαθμός: Très Bien).

 

1989-1993 (Ορκωμοσία: Ιούλιος 1994)

Πτυχίο του Τμήματος Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

(Ειδίκευση: Γλωσσολογία, βαθμός: “λίαν καλώς” 7.855, Μ.Ο στα μαθήματα ειδίκευσης: 9,3).

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

3.1 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

10/1/2014- σήμερα

Καθηγήτρια Θεωρητικής Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ημερομηνία εκλογής Ιούνιος 2013). (Δημοσίευση της εκλογής στο Φ.Ε.Κ 8 10-01-2014).

13 Μαΐου 2009 –10/1/2014 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεωρητικής Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ημερομηνία εκλογής Δεκέμβριος 2007).(Δημοσίευση της εκλογής στο Φ.Ε.Κ 352 13-05-2009).

16 Αυγούστου 2007–13 Μαΐου 2009

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Ελληνικής Γλώσσας, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.(Δημοσίευση της εκλογής στο Φ.Ε.Κ 590 16-08-2007).

22 Αυγούστου 2003 – 16 Αυγούστου 2007

Επίκουρη Καθηγήτρια Ελληνικής Γλώσσας, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. (Δημοσίευση της εκλογής στο Φ.Ε.Κ 22-08-2003).

30 Νοεμβρίου 1998 – 22 Αυγούστου 2003

Λέκτορας Ελληνικής Γλώσσας, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. (Δημοσίευση της εκλογής στο Φ.Ε.Κ 207 30-11-1998).

3.2 ΜΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ιούνιος 2010-Ιούνιος 2012

Διευθύντρια του Π.Ε.Κ Καβάλας. Υπεύθυνη για την οικονομική λειτουργία (σχεδιασμός  και εκτέλεση προϋπολογισμού, διαχείριση οικονομικών) και διοικητική λειτουργία (επιλογή και συντονισμός προσωπικού, συντονισμός των 3 φάσεων «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 και 2011-2012», συντονισμός των έκτακτων Επιμορφωτικών Προγραμμάτων, επιλογή επιμορφωτών, Οργάνωση και υλοποίηση σεναρίων διδασκαλίας σε συνεργασία με επιμορφωτές, Επικοινωνία με επιμορφωτές, συναντήσεις και επιστημονική υποστήριξη, Εξασφάλιση ποιότητας επιμορφωτικών προγραμμάτων, Δημιουργία ωρολογίου προγράμματος, συγγραφή αναλυτικής έκθεσης πεπραγμένων μετά τη λήξη του κάθε προγράμματος κ.τ.λ.) του Π.Ε.Κ.

Ιανουάριος 2003-Αύγουστος 2005

Επιστημονική Υπεύθυνη του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής.

Οκτώβριος 1997-Αύγουστος 1998

Γλωσσολόγος-Προγραμματίστρια, SYSTRAN-LUXS.A (Λουξεμβούργο). Συντονισμός της έρευνας (θεωρητική περιγραφή & εφαρμογή) για την ανάπτυξη των ζευγών γλωσσών Αγγλικά-Ελληνικά & Ελληνικά-Γαλλικά στα πλαίσια του Προγράμματος Αυτόματης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης SYSTRAN. H έρευνα περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, έλεγχο των υπαρχόντων ηλεκτρονικών λεξικών, κωδικοποίηση νέων λημμάτων, έλεγχο και αξιολόγηση των λογισμικών καθώς και προγραμματισμό σε γλώσσα ASSEMBLYκαι C++.

4. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
2006-

Επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Παρίσι ΧΙΙΙ και διδασκαλία στο MASTERPROTILDE

(http://intranet-ldi.univ-paris13.fr/MasterPro/website/index.php?limitstart=20 ).

2001 –       

Επισκέπτρια Καθηγήτρια, στο Τμήμα Γαλλικής και Ρομανικής Φιλολογίας του Αυτόνομου Πανεπιστημίου Βαρκελώνης και διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. http://www.uab.es/PDF/PDF_1244182933419_es.pdf

5. ΑΛΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ιανουάριος 1996 – Μάιος 1997

Βοηθός διδασκαλίας (Travaux dirigés), Laboratoire de Linguistique-Informatique, Université Paris XIII

 

 

6. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

6.1. Υποτροφίες

Μάρτιος 2004

Κέντρο Βαλκανικών-Ανατολικών  Σπουδών INALCO

Υποτροφία για συμμετοχή ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «L’enseignement du grec moderne langue étrangère» που διοργάνωσε στο Παρίσι στις 29 Μαρτίου 2004 το Κέντρο Βαλκανικών Σπουδών της INALCO.

Σεπτέμβριος 2004

AUPEL-UREF

Υποτροφία για συμμετοχή ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε στην Τυνησία ο AUPELF και το Πανεπιστήμιο της Τύνιδας στις 18-20 Σεπτεμβρίου 2004 με θέμα «La francophonie dans le monde».

Οκτώβριος1996 – Μάιος 1997, Παρίσι, Γαλλία

Leventis Foundation Grant (Κατηγορία: Yποτροφία διδακτορικών σπουδών)

Ίδρυμα φιλοξενίας Université Paris XIII / Laboratoire de Linguistique Informatique.

Αύγουστος 1993

C.N.R.S- Laboratoire d’Automatique Documentaire et Linguistique

Υποτροφία για παρακολούθηση του 12ου Διεθνούς συνεδρίου του L.A.D.L που πραγματοποιήθηκε στη La Londe les Maures (Γαλλία).

6.2. Ερευνητικές υποτροφίες

14 Απριλίου-30 Μαίου 1997

C.N.R.S-Laboratoire de Linguistique Informatique

Δράση: Συμμετοχή στις έρευνες του Laboratoire de Linguistique Informatique του Πανεπιστημίου Paris XIII και του προγράμματος αυτόματης μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης SYSTRAN για την εκπόνηση λεξικών συνωνύμων καθώς και δίγλωσσου λεξικού (αγγλογαλλικού) των έμψυχων ουσιαστικών.

1 Νοεμβρίου-13 Δεκεμβρίου 1995

Institut National de la Langue Française -Laboratoire de Linguistique Informatique

Δράση: εκπόνηση ορολογίας του SNCF (Εθνικός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Γαλλίας)

1 Μαρτίου 1995-30 Απριλίου 1995

C.N.R.S-Laboratoire de Linguistique Informatique

Δράση: εκπόνηση δίγλωσσου αγγλογαλλικού λεξικού ασφαλιστικής ορολογίας

6.3. Άλλες Υποτροφίες

Οκτώβριος 2000

Υποτροφία από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια των Διακρατικών Προγραμμάτων Ανταλλαγών Επιστημόνων για επίσκεψη στο Τμήμα Γαλλικής και Ρομανικής Φιλολογίας του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.

7. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
 1. Συνεργαζόμενο μέλος στο Laboratoire Lexiques, Dictionnaires, Informatiqueτου Université Paris XIII.
  (http://www-ldi.univ-paris13.fr/index.php?option=com_contact&view=category&id=84&Itemid=475).
 2. Συνεργαζόμενο μέλος στο εργαστήριο FLEXSEMτου Universidad Autonoma de Barcelona.
 3. Συνεργασία με το Τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας.
 4. Συνεργασία με το Τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγ. Πετρούπολης.
 5. Συνεργασία με το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας.
8. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σεπτέμβριος 2017-Ιούνιος 2018

Υπεύθυνη του Υποέργου “Δράσεις ενίσχυσης της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και δραστηριότητες ενίσχυσης της ελληνομάθειας” στο Πρόγραμμα «Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανοπαίδων».
Ε.Υ Θ. Δραγώνα

Σεπτέμβριος 2017-

Επιστημονική Υπεύθυνη στο Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση” με τίτλο υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές.

Τίτλος: ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Προϋπολογισμός 51.200 ευρώ)

Περιγραφή: Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της ελληνικής που ομιλείται ως γλώσσα πολιτισμικής κληρονομιάς σε τρεις ελληνικές κοινότητες απομακρυσμένες μεταξύ τους: την ελληνική κοινότητα του Σικάγο (Η.Π.Α,), της Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία) και της Μόσχας (Ρωσία), προκειμένου να συλλεχθούν για πρώτη φορά δεδομένα από τις συγκεκριμένες κοινότητες, τα οποία θα συνεισφέρουν στη θεωρητική συζήτηση περί γλωσσών πολιτισμικής κληρονομιάς, αλλά και θα αξιοποιηθούν περαιτέρω, σε πρακτικό επίπεδο, για τη συγγραφή στο μέλλον κατάλληλων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και αποτελεσματικών μεθόδων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς, ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η γνώση και χρήση της ελληνικής –που σταδιακά υποχωρεί υπό το βάρος της χρήσης των γλωσσών της πλειονότητας.

 1 Mαρτίου 2012 – 30 Σεπτεμβρίου 2015

Επιστημονική Υπεύθυνη στο πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διϊδρυματικής έρευνας και καινοτομίας (Προϋπολογισμός: 600.000 Ευρώ)

Τίτλος: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ STRATEGYINVENTORYFORLANGUAGELEARNING (S.I.L.L) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Περιγραφή: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι η προσαρμογή στην Ελλάδα της ευρέως χρησιμοποιούμενης στο εξωτερικό κλίμακας STRATEGY INVENTORY OF LANGUAGE LEARNING (S.I.L.L) που αξιολογεί τη χρήση στρατηγικών εκμάθησης από μαθητές που μαθαίνουν μια δεύτερη ή ξένη γλώσσα.

Απώτερος στόχος είναι: α) η διερεύνηση μέσω της χρήσης ενός προσαρμοσμένου σε δείγμα ελληνικού πληθυσμού, έγκυρου και αξιόπιστου εργαλείου αξιολόγησης όπως το S.I.L.L του στρατηγικού προφίλ ελλήνων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή η αναζήτηση του συνόλου των γνωστικών, μεταγνωστικών και κοινωνιοσυναισθηματικών στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθητές αυτοί κατά την εκμάθηση μιας γλώσσας, β) η διερεύνηση του στρατηγικού προφίλ μουσουλμάνων μαθητών που φοιτούν στην περιοχή της Θράκης και μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, ώστε να ενισχυθεί ποιοτικά η εκμάθηση της ελληνικής από τη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών.

Στόχο, επίσης, της παρούσας ερευνητικής πρότασης αποτελεί η σύγκριση των στρατηγικών που καλλιεργούν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μειονοτικής εκπαίδευσης στην τάξη με εκείνες που χρησιμοποιούν οι μαθητές, ώστε να διαπιστωθεί η πιθανή επίδραση της χρήσης στρατηγικών από τους εκπαιδευτικούς στους τύπους και τον αριθμό στρατηγικών στις οποίες καταφεύγουν οι μαθητές κατά τη μαθησιακή διαδικασία ώστε οι τελευταίοι να «μάθουν πώς να μαθαίνουν».

Ιούνιος 2010 – σήμερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ 21ου ΑΙΩΝΑ– ΥΠΟΔΡΑΣΗ Α) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ και Β) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2, 3

Επιστημονική Υπεύθυνη Ομάδας Γλώσσας: Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη: Ζωή Γαβριηλίδου.

Περιγραφή: Το έργο στοχεύει στη δημιουργία νέων Προγραμμάτων Σπουδών για το δημοτικό και το γυμνάσιο και την πιλοτική εφαρμογή τους σε ελληνικά δημοτικά και γυμνάσια. Συμμετείχα ως εμπειρογνώμονας στη συγγραφή της αρχικής βερσιόν του Π.Σ για την προσχολική, πρώτη σχολική ηλικία και την α΄ γυμνασίου καθώς και στην τελική διαμόρφωση του Π.Σ. για τη γλώσσα στο δημοτικό και γυμνάσιο. Έλαβα μέρος σε όλες τις συναντήσεις της υποομάδας γλώσσας και επίσης συμμετείχα ως επιμορφωτής εκπαιδευτικών των σχολείων πιλοτικής εφαρμογής που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και των σχολικών συμβούλων. Συμμετείχα επίσης στην εκπόνηση του οδηγού για τον εκπαιδευτικό

Νοέμβριος 2010 – Μάρτιος 2014, Ε.Κ.Π.Α.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων,

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθ. Άννα Φραγκουδάκη, Ε.Κ.Π.Α.

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δράση: Μαθήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας

Επιστημονική Υπεύθυνη Υποέργου: Χαρά Δαφέρμου, Μαρία Σφυρόερα (πανεπιστήμιο Αθηνών)

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή: Στόχος της υποδράσης είναι η δημιουργία τμημάτων εκτός σχολικής διδασκαλίας για την υποστήριξη της ελληνομάθειας σε παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας. Η δική μου εμπλοκή αφορά την εβδομαδιαία παρακολούθηση και σχολιασμό των καταγραφών των εκπαιδευτικών 4 δημόσιων σχολείων της Ξάνθης (1ο Δημοτικό, 2ο Δημοτικό, 13ο Δημοτικό, 14ο Δημοτικό) και ενός σχολείου της Κομοτηνής (6οΔημοτικό σχολείο), την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του προγράμματος και τη συνολική οργανωτική υποστήριξη των συγκεκριμένων σχολείων.

2003-2005 ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.2,

Πράξη με τίτλο “Συγγραφή Νέων Βιβλίων και παραγωγή εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο” με Τελικό Δικαιούχο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και κωδικό ΟΠΣ -Εργόραμα 86829

Επιστημονική Υπεύθυνη Υποέργου για το βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού: Γαβριηλίδου Ζωή

Περιγραφή: Συγγραφή 3 τευχών βιβλίου μαθητή, 2 τευχών τετραδίου εργασιών, 1 τεύχους φύλλου οδηγιών για τον εκπαιδευτικό του Σχολικού εγχειριδίου για τη διδασκαλία της γλώσσας στη Β’ Δημοτικού.

Οκτώβριος 2003 – 31 Δεκεμβρίου 2007, Πανεπιστήμιο Paris XIII

«Noms composés en différentes langues»

Χρηματοδότηση: AUPELF-UREF/ C.N.R.S

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Gérard PETIT (Πανεπιστήμιο Paris XIII)

Περιγραφή: Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε τη μελέτη πολυλεκτικών συνθέτων σε ελληνικά, γαλλικά, ισπανικά και αραβικά και την εκπόνηση πολύγλωσσων ηλεκτρονικών λεξικών σύνθετων ουσιαστικών.

2003, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004

Υπεύθυνη προγράμματος: Άννα Φραγκουδάκη

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) και ειδικότερα, Μέτρο 1.1 «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών» (Ενέργεια 1.1.1 “Προγράμματα ένταξης των παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα”), με τελικό δικαιούχο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Δράση: Δημιουργία εργαλείων για την ενίσχυση της ελληνομάθειας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Άννα Ιορδανίδου (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Έργο: επεξεργασία ηλεκτρονικής παρουσίασης λημμάτων του λεξικού των Ιορδανίδου Άννα, Μάντζαρη Έλενα & Πανταζάρα Μαβίνα (επιμ.) 2007. Λεξικό της ελληνικής ως ξένης γλώσσας για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιγραφή: Υπήρξα επιστημονικός συνεργάτης (ερευνητικό προσωπικό) με αρμοδιότητα την υποβολή προτάσεων για την ηλεκτρονική επεξεργασία των λημμάτων του λεξικού.

2002-2003, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004

Υπεύθυνη προγράμματος: Άννα Φραγκουδάκη

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) και ειδικότερα, Μέτρο 1.1 «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών» (Ενέργεια 1.1.1 “Προγράμματα ένταξης των παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα”), με τελικό δικαιούχο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Δράση: Πιστοποίηση επιπέδου ελληνομάθειας μουσουλμανοπαίδων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μαρία Τζεβελέκου (Ι.Ε.Λ)

Έργο: Εξέταση μέσω διαγνωστικών τεστ του επιπέδου ελληνομάθειας μουσουλμανοπαίδων

Περιγραφή: Υπήρξα επιστημονικός συνεργάτης (ερευνητικό προσωπικό) με αρμοδιότητα τη χορήγηση του διαγνωστικού τεστ και τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων.

2000-2002, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004

Υπεύθυνη προγράμματος: Άννα Φραγκουδάκη

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) και ειδικότερα, Μέτρο 1.1 «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών» (Ενέργεια 1.1.1 “Προγράμματα ένταξης των παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα”), με τελικό δικαιούχο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Δράση: Αξιολόγηση του παιδαγωγικού υλικού  που παρήχθη από την επιστημονική ομάδα του Προγράμματος.

Περιγραφή: Απομαγνητοφώνηση και ανάλυση λαθών των συνεντεύξεων των μαθητών

1999-2001, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Α.Π.Θ και Πανεπιστήμιο Paris XIII

Πρόγραμμα ΠΛΑΤΩΝ: Διμερείς ελληνογαλλικές συνεργασίες «Σύλληψη & Πραγματοποίηση δίγλωσσων ηλεκτρονικών λεξικών με στόχο την αυτόματη επεξεργασία γλώσσας» (Κωδ. Έργου 1973)

Υπεύθυνη προγράμματος: Άννα Αναστασιάδη (Α.Π.Θ)

Χρηματοδότηση: Γαλλικό Ινστιτούτο-Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας

Περιγραφή: θεωρητική περιγραφή του λεξιλογίου της Ελληνικής.  Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος: 1) πήγα δύο φορές (Δεκέμβριος 2000 και Σεπτέμβριος 2001) στο Παρίσι για συνεργασία με τον καθ. του Πανεπιστημίου Paris XIIIG. Gross, 2) επέβλεψα μεταπτυχιακές εργασίες φοιτητών του Πανεπιστημίου Paris XIII και 3) συνέταξα σε συνεργασία με την καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. κα Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη δύο αναφορές (rapport) (Ιούνιος 2000 και Ιούνιος 2001) 70 και 95 σελίδων αντίστοιχα.

1999, Forthnet S.A

Πρόγραμμα TENTELEMED / EC (Αριθμός Συμβολαίου Nb 45563)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Φορέας Υλοποίησης: Forthnet S.A

Περιγραφή: Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την επικοινωνία Ευρωπαϊκών Κέντρων Αριστείας στο χώρο της ιατρικής , νοσοκομείων, ασφαλιστικών φορέων, κτλ. Στο πλαίσιο του έργου ασχολήθηκα με τη μετάφραση στα ελληνικά ιατρικής ορολογίας από την αγγλική.

1998, Forthnet S.A

Πρόγραμμα SIAMS (Ship Information and Management System / Κωδικός Έργου TR4025

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Φορέας Υλοποίησης: Forthnet S.A

Περιγραφή: Το πρόγραμμα είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης της πληροφορίας επιβατών πλοίων του οποίου οι κύριοι χρήστες ήταν επιβάτες, λιμενικές αρχές, ναυτιλιακές εταιρίες, πληρώματα πλοίων  και ναυτιλιακοί πράκτορες .

1997 (14-4-1997/30-5-1997), Laboratoire de Linguistique Informatique

Επιστημονικός Υπέυθυνος: M. Mathieu-Colas

Περιγραφή: Εκπόνηση λεξικών συνωνύμων καθώς και δίγλωσσου λεξικού (αγγλογαλλικού) των έμψυχων ουσιαστικών για λογαριασμό της εταιρίας αυτόματης μετάφρασης SYSTRAN S.A..

1995 (1-3-1995/30-4-1995), Laboratoire de Linguistique Informatique

Επιστημονικός Υπεύθυνος  G. Gross

Περιγραφή: Εκπόνηση δίγλωσσου αγγλογαλλικού λεξικού ασφαλιστικής ορολογίας

1995 (1-11-1995/31-12-1995), Institut National de la Langue Française

Φορέας Υλοποίησης:  Laboratoire de Linguistique Informatique

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  G. Gross

Περιγραφή: Εκπόνηση ορολογίας για λογαριασμό του S.N.C.F

9. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 1. Λεξικολογία: Παγιωμένες εκφράσεις, πολυλεκτικά σύνθετα, απόκτηση λεξιλογίου
 2. Διεπίπεδη αλληλεπίδραση μορφολογίας–σύνταξης-λεξιλογίου
 3. Παιδαγωγική Λεξικογραφία
 4. Στρατηγικές εκμάθησης
 5. Πληροφορική Γλωσσολογία
10. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

10.1. Βιβλία – Μονογραφίες

 1. Γαβριηλίδου Ζ 2013, Όψεις επίτασης στα Νέα Ελληνικά. Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη
 2. Λεξικό της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, Αθήνα, 2007, σσ. 662.
 3. Νάκας, Αθ., Γαβριηλίδου, Ζ., 2005, Δημοσιογραφία και Νεολογία, Πατάκης, Αθήνα, σσ. 368.
 4. Γαβριηλίδου, Ζ., (2003), Φωνητική συνειδητοποίηση και διόρθωση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, Εκδόσεις Γ. & Κ. Δαρδανού, Αθήνα.
 5. Μπεζέ, Λ., Σφυρόερα, Μ., Γαβριηλίδου, Ζ., (2002), Με την Πινακωτή για την Ανάγνωση και τη Γραφή, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
 6. Νάκας, Α., Γαβριηλίδου, Ζ., (2002), Νεοελληνικά Αθησαύριστα, Επτάλοφος, Αθήνα, σσ. 368.
 7. Gavriilidou, Z., (1997), Etude comparée des suites NN en français et en grec. Elaboration d’un lexique bilingue, Presses Universitaires du Septentrion, Lille, σσ. 465.

10.2.Επιστημονική επιμέλεια τόμων 

 1. Γαβριηλίδου, Ζ., Κωνσταντινίδου, Μ., Ντεληγιάννης, Ι., Μαυρέλος, Ν., Παπαδοπούλου, Ι.. Τσομής, Γ., (επιμ.) (2017), Ταυτότητες: Γλώσσα και Λογοτεχνία, Εκδόσεις Σαΐτα, Καβάλα, διαθέσιμο στο http://www.saitapublications.gr/2017/08/ebook.175.html
 2. Gavriilidou, Z., Petrogiannis, K. Platsidou, M. and Psaltou-Joycey, A. (2017), Language Learning Strategies: theoretical issues and applied perspectives, Kavala, Saita publications, http://www.saitabooks.eu/2017/06/ebook.173.html
 3. Σταμέλος, Γ. & Ζ. Γαβριηλίδου, (2016). Επιχειρώντας τη μεταρρύθμιση: Μεταξύ πολιτικής (policy) και πολιτικών (politics), Εκδόσεις δικτύου HepNet.
 4. Gavriilidou Z., & Petrogiannis, K. (eds), 2016, Language Learning Strategies in the Greek setting: Research outcomes of a large-scale project, Kavala, Saita publications http://www.saitabooks.eu/2016/03/ebook.172.html .
 5. 2015, Foreign Language Learning Strategy Instruction: A teacher’s guide, Kavala, Saita Publications. http://www.saitabooks.eu/2015/05/ebook.162.html
 6. 2014, Μελέτες αφιερωμένες στην Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ζ. Γαβριηλίδου & Α. Ρεβυθιάδου (επιμ.), Εκδ. Σαίτα. http://www.saitapublications.gr/2014/01/ebook.78.html
 7. Ροδόπη, Επετηρίδα Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας τ. 2, Τιμητικός Τόμος αφιερωμένος στον ομότιμο καθηγητή Α. Μάνο, Χ. Ιωαννίδου & Ζ. Γαβριηλίδου (επιμ.), Εταιρεία αξιοποίησης Δ.Π.Θ, Κομοτηνή.
 8. Επιλεγμένα Κείμενα από το 10ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας. Γαβριηλίδου, Ζ., Ευθυμίου, Α., Θωμαδάκη Ε. & Π. Καμπάκη-Βουγιουκλή (επιμ.), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 9. Gavriilidou, Z., Chatzipapa, E., Papadopoulou, E., Silberztein, M. (eds), (2011), Proceedings of the 2010 International Nooj Conference, Komotini, pp 282.
 10. Blanco, X., Buvet, P-A., Gavriilidou, Z. (Eds), 2001, Détermination et Formalisation, Linguisticae Investigationes :Supplementa, Vol. 23, John Benjamins Publishing, Amsterdam, pp. 342. Διαθέσιμο στο http://books.google.com/books?id=AN_84I3_USgC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Pierre-Andr%C3%A9+Buvet%22&hl=el&ei=cznrTfz9BsTm-ga347zaDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
 11. Γαβριηλίδου, Ζ. (επιμ.), (2000), Παιδική Λεξικογραφία και Χρήση Λεξικού στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία, Ξάνθη, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Δ.Π.Θ., 72 σσ.

10.3. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

 1. Mitis, L. and Gavriilidou, Z (2016), Exploring language learning strategy transfer between Greek Ls and English FL in case of early adolescent multilinguals, International Journal of Multilingualism, 13 (3), 292-314.
 2. Gavriilidou, Z. & Petrogiannis, K. (2016), Language Learning Strategy use of English FL learners in Greek schools: the role of school type and educational level, International Journal of Research Studies in Language Learning, vol 5(4), 67-81). Available online at http://www.consortiacademia.org/index.php/ijrsll/article/view/1346
 3. Gavriilidou, Z. & Petrogiannis, K. (2016), Language Learning Strategy use of English FL learners in Greek schools: the role of school type and educational level, International Journal of Research Studies in Language Learning, vol 5(4), 67-81). Available online at http://www.consortiacademia.org/index.php/ijrsll/article/view/1346
 4. Vretou, A, Psaltou A, Gavriilidou Z, (2016), Researching the promotion of strategic learning by EFL teachers, Research Papers in Language Teaching and Learning, 7 (1), available online at http://rpltl.eap.gr.
 5. Gavriilidou, Z. (2015). The development of noun, verb and adjective definitional awareness in Greek preschoolers, Journal of Applied Linguistics, 30, 44-58.
 6. Sarafianou, A. Gavriilidou Z, (2015), The Effect of Strategy-Based Instruction on Strategy Use by Upper-Secondary Greek Students of EFL, Electronic Journal of Foreign Language Teaching, Vol. 12, No. 1, pp. 21–34. Available online at http://e-flt.nus.edu.sg/v12n12015/sarafianou.pdf
 7. Gavriilidou, Z. (2014) The Thales Project SILLGT: Aims and preliminary results, Journal of Applied Linguistics, vol. 29, pp. 50-66.  Available at http://www.enl.auth.gr/gala/jal/online_vol.asp?Vol=29
 8. Gavriilidou, Z. (2014) The system of intensifying prefixes in Greek. In Amiot, Dany, Delphine Tribout, Natalia Grabar, Cédric Patin and Fayssal Tayalati (eds.),Morphology and its interfaces: Syntax, semantics and the lexicon. Special issue of Lingvisticæ Investigationes 37:2 (2014).  iv, 168 pp. (pp. 240–255).
 9. Gavriilidou, Z. (2013) NN combinations in Greek, Journal of Greek Linguistics 13, 3-27.
 10. Gavriilidou, Z. (2013) Development and validation of the Strategy Inventory for Dictionary Use (S.I.D.U), International Journal of Lexicography, 22 (2), 135-154.
 11. Gavriilidou Ζ.,& Papanis Α., (2012), «A preliminary study of learning strategies in foreign language instruction: Students beliefs about strategy use», Advanced research in Scientific Areas, 2012, 1267-1271.
 12. Gavriilidou, Z., & Papanis, A. (2010), The effect of strategy instruction on strategy use by muslim pupils learning English as a second language, Journal of Applied Linguistics, 25, pp. 47-63.
 13. Gavriilidou, Z., & Psaltou-Joycey, A. (2010), Language learning strategies: an overview, Journal of Applied Linguistics, 25, pp. 11-25.
 14. Gavriilidou, Z., (2009), «Les stéréotypes dans les expressions figées du grec moderne», Cαhiers de lexicologie no 95/2, pp. 71-83, Editions Classiques Garnier.
 15. Gavriilidou, Z., (2008), «Figement et intensité en grec moderne», Meta no 53/2 (S. Mejri éd.), pp. 365-378.
 16. Γαβριηλίδου, Ζ., (2006), «Στρατηγικές Εκμάθησης της Ελληνικής ως Γ2 που χρησιμοποιούνται από ενήλικες μουσουλμάνους μαθητές», Νέα Παιδεία, τ. 123 σσ 117-133.
 17. Gavriilidou, Z., (2005), «Verbes supports et intensité en Grec Moderne», Linguisticae Investigationes 27 : 2, pp. 201-214.
 18. Γαβριηλίδου, Ζ., Τσάκωνα, Β., (2004), «Οι χιουμοριστικοί μηχανισμοί στα κόμιξ: ανάλυση της σειράς ιστοριών του Αστερίξ», Γλωσσολογία, τ. 16, σσ. 147-167.
 19. Gavriilidou, Zoe, 2003 «Le Proverbe dans la Presse Grecque», Proverbium 20:187-203.
 20. Gavriilidou, Z., (2002), «La détermination des noms de sentiments en grec moderne», Langages 145,  pp. 83-96, Larousse, Paris.
 21. Γαβριηλίδου, Ζ., (2002), «Tάξεις Αντικειμένων: Εφαρμογές κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής ή ως δεύτερης», Journal of AppliedLinguistics, vol. 16, Θεσσαλονίκη, pp.7-16.
 22. Γαβριηλίδου, Ζ., (2001), «Παροιμίες και Μεταφορά», Γλώσσα, τεύχος 53, Αθήνα, σσ. 7-16.
 23. Νάκας, Θ., Γαβριηλίδου Ζ,. (2001), «Νεοελληνικά Αθησαύριστα, Συναγωγή 3η», Γλώσσα, Τεύχος 52, Αθήνα, σσ. 52-64. Βλ. «Νεοελληνικά Αθησαύριστα, Συναγωγή 1η» στο 15.
 24. Νάκας, Θ., Γαβριηλίδου, Ζ., (2000), «Νεοελληνικά Αθησαύριστα, Συναγωγή 2η», Γλώσσα, Τεύχος 51, Αθήνα, σσ. 75-94. Βλ. «Νεοελληνικά Αθησαύριστα, Συναγωγή 1η» στο 15.
 25. Νάκας, Θ., Γαβριηλίδου, Ζ., (2000), «Νεοελληνικά Αθησαύριστα, Συναγωγή 1η», Γλώσσα, Τεύχος 50, Αθήνα, σσ. 53-74.
 26. Νικολαραϊζη, Μ., Γαβριηλίδου, Ζ., (2000), «Η διγλωσσία για το κωφό παιδί: ο ρόλος της πρώτης γλώσσας στην εκμάθηση της δεύτερης», Γλώσσα, τεύχος 51, Αθήνα, σσ. 45-57.
 27. Gavriilidou, Z., (1998α), « Forme d’un dictionnaire électronique des suites NN en grec », Terminologie et Traduction, n° 1, Commission Européenne, Luxembourg, pp. 308-317.
 28. Gavriilidou, Z., (1998β), « Un cas de figement : les compléments du nom intensifs en grec moderne. Étude comparée grec-français-espagnol», Bulletin de Linguistique Appliquée et Générale 23, Besançon, pp. 89-110.

10.4. Άρθρα σε συλλογικούς τόμους 

 1. Psaltou-Joycey, A. and Z. Gavriilidou. 2017. Language learning strategies of Greek EFL primary and secondary school learners: how individual characteristics affect strategy use. In Language Learning Strategies and Individual Learner Characteristics: Situating Strategy Use in Diverse Contexts, ed. R. L. Oxford and C. M. Amerstorfer. London: Bloomsbury, pp. 165-186.
 2. Γαβριηλίδου, Ζ. (2017). Οι εννοιολογικές μεταφορές στον Τύπο την εποχή της λιτότητας, στο Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη (επιμ.) Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ. ΑΠΌ ΤΗΝ αρχαιοελληνική γραμματεία έως σήμερα, Gutenberg , Αθήνα, 272-302.
 3. Γαβριηλίδου, Ζ. (2016). Οι εννοιoλογικές μεταφορές στον δημόσιο λόγο περί εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, Στο (Σταμέλος, Γ. & Γαβριηλίδου, Ζ. επιμ.) Επιχειρώντας τη μεταρρύθμιση: Μεταξύ πολιτικής (policy) και πολιτικών (politics), Εκδόσεις δικτύου HepNet, σσ. 23-39.
 4. Gavriilidou Z. (2016), “The semantics of NN combinations in Greek”, in P. Ten Hacken (ed), The semantics of compounding, Cambridge University Press, 94-109.
 5. Petrogiannis, K., & Gavriilidou, Z.  (2015). Strategy Inventory for Language Learning: findings of a validation study in Greece. In Carmo, M. (Ed.), Education Applications & Developments (ch. 22). Madrid: inScience Press, pp 223-236.
 6. Gavriilidou, Z., Blanco, X., Buvet, P-A. (2014). Etude contrastive des métaphores conceptuelles en grec, en français et en espagnol: le cas des affects. Στο Μελέτες αφιερωμένες στην Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ζ. Γαβριηλίδου & Α. Ρεβυθιάδου (επιμ.), Εκδ. Σαΐτα, σσ. 112-127. http://www.saitapublications.gr/2014/01/ebook.78.html
 7. Γαβριηλίδου, Ζ., (2013), «Από το μηδέν στο υπέρ ή από τη στέρηση στην επίταση», στο Χ. Ιωαννίδου & Z. Γαβριηλίδου (επιμ.) Τιμητικός τόμος αφιερωμένος στον Α. Μάνο, 25-34.
 8. Καμπάς, Α, Ν. Αγγελούσης & Ζ. Γαβριηλίδου, (2012) ««Δημόκριτος-Τεστ-Προ» (Εργαλείο Αξιολόγησης της Ψυχοκινητικής Ικανότητας για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας)» στο Σταλίκας Α. (επιμ.) Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα, Εκδόσεις Πεδίο.
 9. Gavriilidou, Z., (2012), «Pour une typologie unifiée des noms composés en français et en grec». In X. Blanco & S. Mejri (éds.), Les locutions nominales en langue générale, Bellaterra, Servei de publicació de la Universidad Autónoma de Barcelona (peer reviewed), pp. 109-124.
 10. Τσίγγου, Δ., Γαβριηλίδου, Z., (2008), Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού «Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ» ως προς την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, στο Έρευνες στην προσχολική και σχολική ηλικία, Λ. Μπεζέ (επιμ.), Αλεξανδρούπολη, σσ. 257-285.
 11. Gavriilidou, Z., (2006), «Los nombres de profesión en –λόγος/-logue en griego y francés» In X. Blanco & S. Mejri (eds.), Los nombres de profesión. Enfoques Lingüísticos, Contastivos y Applicados, (2006) Bellaterra, Servei de publicació de la Universidad Autónoma de Barcelona, pp 145-155.
 12. Gavriilidou, Z., (2006), «Les noms de profession en –λόγος/-logue en grec et en français» In X. Blanco & S. Mejri (éds.), Les noms de profession. Approches linguistiques, (2006) Bellaterra, Servei de publicació de la Universidad Autónoma de Barcelona, pp 145-155(peer reviewed).
 13. Γαβριηλίδου, Ζ., (2006), «Το δικαίωμα χρήσης της Μητρικής ως προϋπόθεση για την εκμάθηση Δεύτερης Γλώσσας», Στο Λουμάκου Μ. και Μπεζέ Λ. (επιμ.) Το παιδί και τα δικαιώματά του, Ελληνικά Γράμματα, σσ. 179-189.
 14. Σφυρόερα, Μ., Φτερνιάτη, Α., Γαβριηλίδου, Ζ., (2005), «Εξέταση του Γλωσσικού Επιπέδου Μαθητών της Α’ Δημοτικού Μειονοτικών Σχολείων Θράκης», στοΣ. Μητακίδου επιμ.Η διδασκαλία της γλώσσας, Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, σσ. 351-367.
 15. Γαβριηλίδου, Ζ. Ευθυμίου, Α. (2003), Η κατάκτηση του γένους της ελληνικής από παιδιά προσχολικής ηλικίας, Στο Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α., Ράλλη, Α., Χειλά-Μαρκοπούλου, Δ., Το γένος, Πατάκης, Αθήνα, σσ. 168-190.

10.5. Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων

 1. Gavriilidou, Z., and Petrogiannis, K., (2017), Profiling Strategy use of upper elementary vs. junior secondary minority school children learning English as a second language, In Agathopoulou, E., Danavassi, T. Eftsathiadi, L. Selected papers on theoretical and applied linguistics ISTAL, no 22, 146-159. Available at https://ejournals.lib.auth.gr/thal/issue/view/906/showToc
 2. Gavriilidou Z., Mitits, L. (2016), Adaptation of the Strategy Inventory for Language Learning (SILL) for students aged 12-15 into Greek: Developing an adaptation protocol, Selected Papers of ISTAL 21, 588-601.Available at https://ejournals.lib.auth.gr/thal/article/view/5256/5144
 3. Gavriilidou Z., Giannakidou A. (2016), Degree modification and manner adverbs: Greek poli ‘very’ vs. kala ‘well’, Selected Papers of ISTAL 21, 93-104. Available at https://ejournals.lib.auth.gr/thal/article/view/5256/5144
 4. Gavriilidou Z., Mavromatidou, S. (2016). Construction of tool for the identification of electronic dictionary users skills, In T. Margalitadze & G. Meladze (eds) Proceedings of the XVII Euralex International Congress, Lexicography and Linguistic Diversity, Tbilisi State University, pp. 168-178.
 5. Γαβριηλίδου Ζ., Μαυροματίδου Στ. (2016). Παροιμίες της Ελληνικής: αντιστοιχίες μοτίβων σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, στο Τεύχος επιστημονικών άρθρων αφιερωμένο στο διεθνές συνέδριο «Ελληνικός Ευρωπαϊκός πολιτισμός στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού», σσ. 79-93, Μόσχα.
 6. Gavriilidou, Z. (2015). Phraseology and Degree Modification, In Studies In Greek Linguistics 35, 241-247, M. Triandafyllidis Institute, Thessaloniki.
 7. Gavriilidou, Z., Petrogiannis K. Bardos, A., Kambakis-Vougiouklis. P., Mitits, L. & N. Molla (2014), Translation and cultural adaptation of the Strategy Inventory for Language Learning (SILL) into Turkish for measuring strategy use in Muslim students learning Greek as a second language. In Kotzoglou, g. Nikolou, K. Karatzola E., Frantzi A. Galantomos I. Georgalidou M. Kourti-Kazoulis V. Papadopoulou E. Vlachou E. (eds) Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, pp. 479-487. (peer reviewed)
 8. Gavriilidou, Z. (2014), Intensifying prefixes in Greek. In Kotzoglou, g. Nikolou, K. Karatzola E., Frantzi A. Galantomos I. Georgalidou M. Kourti-Kazoulis V. Papadopoulou E. Vlachou E. (eds) Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, pp. 468-478. (peer reviewed)
 9. Gavriilidou, Z. (2014), “Translation, cultural adaptation and preliminary psychometric evaluation of the English version of “Strategy Inventory for Dictionary Use” (S.I.D.U)», In Andrea Abel, Chiara Viettori & Natascia Ralli (eds) proceedings of the XVI Euralex International Congress: The user in focus, pp. 225-235 διαθέσιμο στοhttp://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex2014/euralex_2014_015_p_225.pdf
 10. Gavriilidou Z, L. Mititis (2014) «Effects of gender, age, school grade, motivation and interest differences on monolingual and bilingual students’ language learning strategies», In Koutsogiannis, Papadopoulou & Revithiadou (eds) Proceedings of the 34th A.M.G.L, pp. 285-299, M. Triandafyllidis Institute, Thessaloniki.
 11. Efthymiou, A.,Z. Gavriilidou & E. Papadopoulou, (2014), «Labeling of derogatory words in Greek dictionaries».Στο Lavidas, N. Alexiou, T&A. Sougari Major Trends on Theoretical and Applied Linguistics 2, (peer reviewed), 27-40.
 12. Gavriilidou, Z., (2014), «User’s abilities and performance in dictionary look-up». Στο Lavidas, N. Alexiou, T & A. Sougari Major Trends on Theoretical and Applied Linguistics 2, (peer reviewed), 41-52.
 13. Gavriilidou, Z., Papadopoulou, E. & E. Chadjipapa, (υπό δημοσίευση), Numeral-noun and numeral-adjective construction in Greek, στο Selected papers from the Nooj 2012 International Conference (peer reviewed).
 14. Γαβριηλίδου, Ζ. (υπό δημοσίευση), «Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά υλικά για τη διδασκαλία της γλώσσας σε δίγλωσσες ομάδες», στο Κουφάκη-Πρέπη, Π. Πρακτικά του συνεδρίου Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη.
 15. Γαβριηλίδου, Ζ. (2012), «Παιδαγωγική Λεξικογραφία και στρατηγικές χρήσης λεξικού» στο Καμπάκη-Βουγιουκλή, Π. & Μ. Δημάση Πρακτικά Συνεδρίου «Ζητήματα Διδακτικής της Γλώσσας», Εκδόσεις Κυριακίδη, σσ. 14-23.
 16. Gavriilidou, Z., (2012), «Construction, validity and reliability of the Strategy Inventory for Dictionary Use». ΣτοSelected papers of the 10thInternational Conference of Greek Linguistics, Gavriilidou, Z., Efthymiou, A., Thomadaki, E. & P. Kambaki-Vougioukli (επιμ.). Democritus Universityof Thrace, Komotini (peer reviewed), pp. 276-284.
 17. Gavriilidou, Z., Papadopoulou E., Hadjipapa, E. (2012), «Processing Greek frozen expressions withNooj», ΣτοVučković, Κ.,BekavacΒ. &Μ. Silberztein (επιμ.) Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 International Conference, Cambridge Scholar Publishing, pp. 63-74. (peer reviewed).
 18. Gavriilidou, Z., (2011α), «Profiling Greek adult dictionary users», ΣτοProceedings of the 31st Annual Meeting of Greek Linguistics, Koutsogiannis, D., D. Papadopoulou & A. Revithiadou (επιμ.), 377-392. Institute of Modern Greek Studies, Triantafyllidis Foundation, Thessaloniki. (peer reviewed).
 19. Gavriilidou, Z., (2011β), The development of word definitions in Greek Preschoolers, In Chatzopoulou, K., Ioannidou A., Suwon Yoon (επιμ.) Proceedings of the 9thC.G.L pp. 88-96, διαθέσιμοστο:http://home.uchicago.edu/~cchatzop/icgl2009/
 20. Gavriilidou, Z. & Kambaki-Vougioukli, P. (2011γ), Phonological Description of the Greek Speaking Children Corpus (G.S.C.C.), In Chatzopoulou, K., Ioannidou A., Suwon Yoon (επιμ.) Proceedings of the 9thC.G.L pp. 559-568, διαθέσιμο στο: http://home.uchicago.edu/~cchatzop/icgl2009/
 21. Gavriilidou, Z. &Ε. Papadopoulou (2011δ), «Greek neoclassical compounds and their treatment with Nooj», Στο Gavriilidou, Z., Chatzipapa, E., Papadopoulou, E. &M. Silberztein, Proceedings of the 2010 Nooj International Conference, Komotini, pp. 52-61. (peer-reviewed).
 22. Efthymiou, A., Gavriilidou, Z., (2011ε), «Morphology based recognition of Greek verbs with Nooj», Στο Gavriilidou, Z., Chatzipapa, E., Papadopoulou, E. &M. Silberztein, Proceedings of the 2010 Nooj International Conference, Komotini, pp. 52-61. (peer-reviewed).
 23. Papadopoulou, E & Z. Gavriilidou, (2010), “Towards a Greek-Spanish Nooj module”, Finite State Language Engineering, ΣτοProceedings of the 2009 Nooj Conference held in Touzeur Tunisia 8-10 June 2009, pp. 301-315.
 24. Chadjipapa E., Papadopoulou E., Gavriilidou, Z.(2010), «New data in the Greek Nooj Module: Compounds and Proper nouns», Proceedings of the 2008 Nooj Conference held in Budapest, Cambridge Scholar Publishing, pp. 93-100.
 25. Γαβριηλίδου, Ζ., (2010), « Από τη στέρηση στην επίταση», Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, διαθέσιμο στο http://www.linguist-uoi.gr/cd_web/case.html
 26. Gavriilidou, Z, ChadjipapaE., PapadopoulouE., Giannakopoulou, A. (2008), ThenewGreekNoojModule, Στο Blanco & M. Silberztein (επιμ.) Proceedings of the 2007 International Nooj Conference, Springer Verlag, pp. 96-103(peer reviewed).
 27. Γαβριηλίδου, Ζ., 2008, Η χρήση Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της γλώσσας, Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα Νέες Τεχνολογίες και διαπολιτισμικός διάλογος, Κύπρος, σσ. 35-44.
 28. Γαβριηλίδου, Ζ., (2005), «Διαφορές στο λόγο αγοριών και κοριτσιών προσχολικής ηλικίας», Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα «Γλώσσα και Μαθηματικά στην Προσχολική Ηλικία», σσ. 77-82.
 29. Ρεκαλίδου, Γ., Γαβριηλίδου, Ζ., (2005), «Αξιολόγηση της ικανότητας αναγνώρισης γραμμάτων και ακουστικής διάκρισης φθόγγων σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά 26ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σσ. 402-411.
 30. Γαβριηλίδου, Ζ., (2004), «Κατανόηση της πολυσημίας από παιδιά προσχολικής ηλικίας», Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Γνωστικής Ψυχολογίας, Δεσλή Δ., Μακρής (επιμ.). σσ. 381-384.
 31. Γαβριηλίδου, Ζ., (2004), «Επίδραση προγράμματος παραγωγής και κατανόησης συνθέτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»,  Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά 25ης Συνάντησηςτου Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σσ. 112-122.
 32. Γαβριηλίδου, Z., (2004), «Χρήση στρατηγικών εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: πιλοτική μελέτη », Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, διαθέσιμο στο: http://www.philology.uoc.gr/conferences/6thICGL/ebook%5Cdefault.htm
 33. Γαβριηλίδου, Ζ., Τσάκωνα, Β., (2004) «Χιούμορ και παιχνίδι με τους κώδικες στη σειρά κόμικς του Αστερίξ, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 24, Θεσσαλονίκη.
 34. Gavriilidou, Z., Efthymiou, A., (2003), «e-: un cas spécial d’unité morphologique en grec moderne ?», In Fradin, B.,Dal, G.,  Hathhout, N.,  Kerleroux, F., Plénat, M., Roché, M. (eds) Les unités morphologiques, Actes du colloque de Villeneuve d’Ascq 19-21 Septembre 2002, Silex, 19-21 Septembre 2002, Silex, Université de Lille 3, pp. 85-91.
 35. Μπεζέ, Λ., Σφυρόερα, Μ., Γαβριηλίδου, Ζ., (2003), «Ο ρόλος της φωνολογικής συνειδητοποίησης στην εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού Πινακωτή» στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα, (Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 12 – 14 Ιουλίου 2002). Πάτρα (ηλεκτρονική έκδοση).
 36. Γαβριηλίδου, Ζ., Ευθυμίου, Α., (2003), «Το πρόθημα πολυ-», στο Mela-Athanasopoulou (επιμ.) Selected Papers on Theoretical and Applied Linguistics. Proceedings of the 15th International Symposium of Theoretical and Applied Linguistics, Θεσσαλονίκη, σσ. 152-165.
 37. Γαβριηλίδου, Ζ., (2002), «Η διερεύνηση των λόγων χρήσης λεξικού ως προϋπόθεση για τη διδασκαλία στρατηγικής χρήσης του λεξικού στην τάξη», στο Π. Καμπάκη(επιμ.), Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως μητρικής γλώσσας, Κομοτηνή, σσ. 45-60.
 38. Gavriilidou, Z., Sfyroera, M., (2002), «Elaboration et usage d’un dictionnaire par des enfants de l’âge préscolaire», Euralex 2002 Proceedings, Copenhague, vol. I, σσ. 261-266.
 39. Γαβριηλίδου, Ζ., Νάκας, Θ., (2002), «Νεοελληνικά αθησαύριστα: λέξεις που αρχίζουν από ευρω-», Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, L’Harmattan, Παρίσι, σσ. 203-206.
 40. Γαβριηλίδου, Ζ., (2002), «Η παροιμία στον ελληνικό τύπο», Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, L’Harmattan, Παρίσι, σσ. 207-210.
 41. Γαβριηλίδου, Ζ., Αλαμανή, Μ., (2002), «Αναγνώριση παγιωμένων εκφράσεων από παιδιά προσχολικής ηλικίας», Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα: «Ψυχοπαιδαγωγική της Προσχολικής Ηλικίας, Ρέθυμνο, σσ. 129-135.
 42. Γαβριηλίδου, Ζ., (2002), «Αρχές και στάδια φωνητικής συνειδητοποίησης και διόρθωσης παιδιών προσχολικής ηλικίας», Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα: «Ψυχοπαιδαγωγική της Προσχολικής Ηλικίας, Ρέθυμνο, σσ. 122-128.
 43. Σφυρόερα, Μ., Φτερνιάτη, Α., Γαβριηλίδου, Ζ., (2002), «Εξέταση του Γλωσσικού Επιπέδου Μαθητών της Α’ Δημοτικού Μειονοτικών Σχολείων Θράκης», Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα: «Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων: Η διδασκαλία της Γλώσσας και των Μαθηματικών», Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, σσ. 434-445.
 44. Buvet, P-A., Gavriilidou, Z., (2002), «Comment traduire les<reproches-désapprobations ?», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά 22ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σσ. 81-89.
 45. Γαβριηλίδου, Ζ., (2002), «Τάξεις Αντικειμένων: Τα συναισθήματα στη Νέα Ελληνική», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά 22ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σσ. 90-101.
 46. Γαβριηλίδου, Ζ., Ευθυμίου, Α., (2001), «Διδακτική των συνθέτων στο Νηπιαγωγείο», Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση, Τόμος Α΄ Διδακτική Μεθοδολογία, Ευαγγελία Κούρτη (επιμ.), Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα, σσ. 17-29.
 47. Γαβριηλίδου, Ζ., Καρβελά, Κ., (2001), «Φωνητική διόρθωση μη ελληνόφωνων παιδιών προσχολικής ηλικίας», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής ή δεύτερης γλώσσας, Ρέθυμνο, σσ. 496-506.
 48. Gavriilidou, Z., (2001), « Structures Dét N1N2 et Détermination figée», in Détermination et Formalisation, Linguisticae Investigationes: Supplementa, Vol. 23, Blanco, Buvet & Gavriilidou (eds), John Benjamins Publishing, Amsterdam, σσ. 163-177, (peer reviewed).
 49. Γαβριηλίδου, Ζ., (2001), «Το Λεξικό-γραμματική των παροιμιών», Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, σσ. 677-684.
 50. Γαβριηλίδου, Ζ., (2001), «Η καλλιέργεια του λεξιλογίου με τη βοήθεια των τάξεων αντικειμένων», Πρακτικά 3ης Επιστημονικής Ημερίδας Νέας Ελληνικής Γλώσσας με θέμα «Η καλλιέργεια της γραπτής γλωσσικής έκφρασης στο σχολείο: αρχές, προβλήματα, προοπτικές και διδακτικές προσεγγίσεις», Αλεξανδρούπολη, σσ. 55-70.
 51. Blanco, X., Buvet, P-A., Gavriilidou, Z., Greenfield, P., (2000), « Comment traduire les bruits?», in La traduction : théories et pratiques, Actes du colloque international Traduction humaine, traduction automatique, interprétation, Publications de l’Ecole Normale Supérieure, σσ. 21-42.
 52. Γαβριηλίδου, Ζ., (2000), «Αξιοποίηση της παροιμίας κατά τη γλωσσική διδασκαλία στην προσχολική ηλικία», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά 21ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 101-109.
 53. Γαβριηλίδου, Ζ., (2000), «Η χρήση του παιδικού ή σχολικού λεξικού στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία», Στο Γαβριηλίδου, Ζ. (επιμ.), Πρακτικά Ημερίδας «Παιδική Λεξικογραφία και Χρήση Λεξικού στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία», Ξάνθη, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Δ.Π.Θ., σσ. 30-37.
 54. Blanco, X., Buvet, P-A., Gavriilidou, Z., (1999), « Analyse Comparée des Modifieurs Figés en Grec Moderne, Français, Espagnol. VersunDictionnaireElectronique», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 20ής ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σσ. 87-98.
 55. Γαβριηλίδου, Ζ., (1999), «Το ηλεκτρονικό λεξικό των ακολουθιών Ουσιαστικό+Ουσιαστικό: ένα παιδαγωγικό εργαλείο», Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου «Πληροφορική και Εκπαίδευση», Ιωάννινα, σσ. 323-329.
 56. Γαβριηλίδου, Ζ., (1998δ), «Πολυλεκτικά παραθετικά σύνθετα: διδακτική προσέγγιση», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 19ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σσ. 66-80.
 57. Gavriilidou, Z., (1998), « Les déterminants nominaux figés en grec moderne. Une première approche », Actes des Premières Rencontres Linguistiques Méditerranéennes Le figement lexical, 1998, Tunis, σσ. 35-48.
 58. Gavriilidou, Z., (1997β), « Besoin d’une classification des suites NN», Actes du Colloque International FRACTAL 1997 in Bulletin de Linguistique Appliquée et Générale, n° spécial, σσ. 185-193.
 59. Γαβριηλίδου, Ζ., (1997), «Πολυλεκτικά παραθετικά Σύνθετα: Κατονομασία και Κατάδειξη», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 18ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σσ. 115-125.
 60. Γαβριηλίδου, Ζ., (1996), «Πολυλεκτικά παραθετικά σύνθετα με πρώτο συνθετικό τα ουσιαστικά άνθρωπος– και γυναίκα-», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 17ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σσ. 100-114.
 61. Γαβριηλίδου, Ζ., (1995), «Μερικές συντακτικές και σημασιολογικές παρατηρήσεις για το νεολογικό σχηματισμό των πολυλεκτικών παραθετικών μεταφορικών συνθέτων», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 16ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σσ. 148-159.
 62. Γαβριηλίδου, Ζ., (1994), «Τα σύνθετα του τύπου ουσιαστικό+ουσιαστικό στην ίδια πτώση», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 15ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σσ. 269-280.

10.6. Άρθρα υπό κρίση

10.7. Μεταφράσεις 

 1. 2002, Μετάφραση του βιβλίου του John Lyons Introduction to Theoretical Linguistics (Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία) (1989, 1η έκδοση 1968), Cambridge University Press, σε συνεργασία με την Καθηγήτρια του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ. κα Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη και την Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε-Δ.Π.Θ κα Αγγελική Ευθυμίου. Μεταίχμιο (Αθήνα), 2002.
 2. (Σε προετοιμασία). Gaston Gross, 2012, Manuel d’analyse linguistique, Septentrion. Μετάφραση σε συνεργασία με Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη και Φρειδερίκο Βαλετόπουλο.

10.8. Επιστημονικές εκθέσεις

 1. Αναστασιάδη Ά. & Ζ. Γαβριηλίδου, 1η έκθεση του Προγράμματος Πλάτων Σύλληψη & Πραγματοποίηση δίγλωσσων ηλεκτρονικών λεξικών με στόχο την αυτόματη επεξεργασία γλώσσας» (Ιούνιος 2000) (σελ. 70).
 2. Αναστασιάδη Ά. & Ζ. Γαβριηλίδου, 2η έκθεση του Προγράμματος Πλάτων Σύλληψη & Πραγματοποίηση δίγλωσσων ηλεκτρονικών λεξικών με στόχο την αυτόματη επεξεργασία γλώσσας» (Ιούνιος 2001) (σελ. 95).

10.9. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

Μπεζέ, Λ., Σφυρόερα, Μ., Γαβριηλίδου, Ζ., (2002), Πινακωτή, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

10.10. Συγγραφή σχολικών εγχειριδίων

 1. Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. (2006), Ταξίδι στον Κόσμο της Γλώσσας, Βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή, Τεύχος Α’, ΟΕΔΒ, Ανάδοχος: Ελληνικά Γράμματα, σσ 70
 2. Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. (2006), Ταξίδι στον Κόσμο της Γλώσσας, Βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή, Τεύχος Β’, ΟΕΔΒ, Ανάδοχος: Ελληνικά Γράμματα, σσ 70.
 3. Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. (2006), Ταξίδι στον Κόσμο της Γλώσσας, Βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή, Τεύχος Γ’, ΟΕΔΒ, Ανάδοχος: Ελληνικά Γράμματα, σσ 70.
 4. Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. (2006), Ταξίδι στον Κόσμο της Γλώσσας, Βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού, Τετράδιο Εργασιών, Τεύχος Α’, ΟΕΔΒ, Ανάδοχος: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 70.
 5. Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. (2006), Ταξίδι στον Κόσμο της Γλώσσας, Βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού, Τετράδιο Εργασιών, Τεύχος Β’, ΟΕΔΒ Ανάδοχος: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 70.
 6. Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. (2006), Ταξίδι στον Κόσμο της Γλώσσας, Βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού, Φύλλο Οδηγιών για το δάσκαλο, ΟΕΔΒ Ανάδοχος: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 50.

10.11. Συγγραφή Προγράμματος Σπουδών για το δημοτικό και το γυμνάσιο 

 1. 2011, Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα.
 2. 2011, Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα.

10.12. Συγγραφή εκλαϊκευτικών άρθρων 

 1. Γαβριηλίδου, Ζ. (2012), «Η γλώσσα των νέων και ο μετασχηματισμός του γλωσσικού ζητήματος», ηλεκτρονική δημοσίευση στο KavalaCityNet,
  http://www.kavalacity.net/%CE%91%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF/%CE%91%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/1488-%CE%97-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%93%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%96%CE%B7%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82.html
 2. Γαβριηλίδου, Ζ. (2004), «Πώς να βοηθήσετε το παιδί σας να μιλήσει νωρίς», Παιδικό Ηλιοτρόπιο, Περιοδική έκδοση παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Κομοτηνήςτ. 2, Κομοτηνή, σσ. 46-47.
 3. Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα Μ. Μπεζέ Λ. (2006), « Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας: μια περιήγηση στο νέο βιβλίο γλώσσας Β’ δημοτικού», Γέφυρες, τ. 28, Αθήνα, σσ. 12-20.
 4. Γαβριηλίδου, Ζ. (2009), «Φωνητική διόρθωση για παιδιά προσχολικής ηλικίας», Λόγια παιδαγωγών και… όχι μόνο, Τριμηνιαίο Περιοδικό Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ, τ. 17, Αθήνα, σσ. 11-17.
11. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

11.1. Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής

 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Προπτυχιακά μαθήματα

 • 2011-έως σήμερα έχω διδάξει τα εξής μαθήματα

Χειμερινό εξάμηνο

 • ΓΛΩ303 |Ιστορία της Ελληνικής (υποχρεωτικό προπτυχιακό μάθημα κορμού)
 • ΓΛΩ701 |Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (προπτυχιακό μάθημα κορμού)
 • ΓΛΩ304 |Επίπεδα Ανάλυσης της Γλώσσας ΙΙ (λεξιλόγιο, σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία) (προπτυχιακό μάθημα κορμού)
 • ΕΕΓΛΩ334 | Λεξική σημασιολογία (Ελεύθερη Επιλογή)
 • ΕΕΓΛΩ329 |Λεξικογραφία

Εαρινό εξάμηνο

 • ΓΛΩ302 |Επίπεδα Ανάλυσης της Γλώσσας Ι (φωνητική, φωνολογία, μορφολογία) (προπτυχιακό μάθημα κορμού)
 • ΓΛΩ602 |Διαλεκτολογία(μάθημα μεταπτυχιακού κύκλου)
 • ΓΛΩ305 | Γραμματισμός και σχεδιασμός γλωσσικού μαθήματος (υποχρεωτικό)
 • ΕΕΓΛΩ324 |Δημιουργική γραφή-αναγνωστικές εμψυχώσεις

 

 • 2006-2010 και 2010-2011 (με ανάθεση κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2009)

Χειμερινό εξάμηνο

 • ΓΛΩ Γ ‘ΕΞ. |Επίπεδα Ανάλυσης της Γλώσσας ΙΙ (υποχρεωτικό προπτυχιακό μάθημα κορμού)
 • ΓΛΩ Ζ’ ΕΞ |Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (προπτυχιακό μάθημα κορμού)

Εαρινό εξάμηνο

 • ΓΛΩ Β ‘ΕΞ. |Επίπεδα Ανάλυσης της Γλώσσας Ι (υποχρεωτικό προπτυχιακό μάθημα κορμού) • ΓΛΩ Δ’ ΕΞ. |Ιστορία της Ελληνικής (υποχρεωτικό προπτυχιακό μάθημα κορμού)

 

 • 2004 (με ανάθεση)

Εαρινό εξάμηνο

 • ΓΛΩΣΤ’ ΕΞ.| Διαλεκτολογία (υποχρεωτικό προπτυχιακό μάθημα κορμού Νεοελληνικής και Κλασικής Κατεύθυνσης)

Σε εθελοντική βάση διδάσκω το μάθημα «Δημιουργική Γραφή και Αναγνωστικές Εμψυχώσεις» σε εθελοντές μαθητές που συμμετέχουν στην ομάδα Ο.ΔΗ.Γ.Α σε εβδομαδιαίες συναντήσεις. Με την ομάδα πραγματοποιούμε δράσεις σε σχολεία, βιβλιοθήκες και συλλόγους.

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • 2009-2010

Χειμερινό εξάμηνο

 • Κειμενογλωσσολογία (υποχρεωτικό μεταπτυχιακό μάθημα νεοελληνικής ειδίκευσης)
 • Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Δ.Π.Θ.)

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • 1998-2010 (με ανάθεση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010)

Χειμερινό εξάμηνο

 • Ιστορία και Δομή της Ελληνικής (υποχρεωτικό μάθημα)
 • Ασκήσεις Ελληνικής (υποχρεωτικό μάθημα)
 • Δημιουργική Γραφή (επιλεγόμενο μάθημα)

Εαρινό εξάμηνο

 • Διδακτική της Ελληνικής (υποχρεωτικό μάθημα)
 • Διορθωτική Φωνητική (επιλεγόμενο μάθημα)

 

 • 2007-2008 και 2008-2009

Χειμερινό εξάμηνο

 • Φροντιστήριο κατανόησης και γραφής επιστημονικών κειμένων (υποχρεωτικό μάθημα)

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δ.Π.Θ.)

 

 • 1999-2000 και 2000-2001

Εαρινό εξάμηνο

 • Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας (επιλεγόμενο μάθημα με ανάθεση)

 

 • Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Δ.Π.Θ.)

 

 • 2013 (με ανάθεση)

Εαρινό εξάμηνο

 • Ιστορική και συγκριτική Γλωσσολογία (υποχρεωτικό μάθημα)

 

 • Τμήμα Μηχανικών περιβάλλοντος (Δ.Π.Θ.) (Μεταπτυχιακό Περιβάλλον και Συμπεριφορά)
 • Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Χειμερινό εξάμηνο

2015-2016 Σημασιολογία Βασικών Περιβαλλοντικών Όρων (1 τρίωρη εισήγηση)

 • Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • 2014-2016: «Λεξικογραφία», Συνδιδασκαλία με Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη.
 • Διδασκαλείο Θ. Καστάνος

 

 • 2010

Εαρινό εξάμηνο

 • Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης (επιλεγόμενο μάθημα)

 

11.2. Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της αλλοδαπής

11.2.1. Université Paris XIII

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • 1995-1996 και 1996-1997

Χειμερινό εξάμηνο

 • Πληροφορική Γλωσσολογία Ι | Εξαμηνιαίο δίωρο μάθημα του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών στο Laboratoire de Linguistique Informatique (Travaux dirigés με υποτροφία)

Εαρινό εξάμηνο

11.2.2. Universidad Autonoma de Barcelona

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • 2001-2012 Εαρινό εξάμηνο
  • «Traitement automatique des langues»: Επιλεγόμενο μάθημα του Master Europeenen Prossecament Automàtic del Llenguatge Natural που πραγματοποιείται στο Τμήμα Γαλλικής και Ρομανικής Φιλολογίας του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης

http://pagines.uab.cat/ticom/ca/content/membres

 • «Μέθοδοι Γλωσσολογικής Τυποποίησης: η Αυτόματη Επεξεργασία Γλωσσών», Υποχρεωτικό μάθημα Doctorat στο Τμήμα Γαλλικής και Ρομανικής Φιλολογίας του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης. Το μάθημα πραγματοποιείται στη γαλλική.http://pagines.uab.cat/ticom/ca/content/membres

11.3. Μαθήματα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus     

Από το 2001 επισκέπτομαι κάθε χρόνο το Universidad Autonoma de Barcelona και το Université Paris XIII στο πλαίσιο ανταλλαγών Erasmus. To 2003 επισκέφτηκα το Πανεπιστήμιο του Burgos. To 2017 επισκέφτηκα το Πανεπιστήμιο της Γρανάδα.

11.4. Μαθήματα στο πλαίσιο προγραμμάτων

 • 10-17 Ιουλίου 2016: «Οι εννοιολογικές μεταφορές στον τύπο την εποχή της λιτότητας». Εισήγηση στο 2ο Θερινό Πανεπιστήμιο 2016 με τίτλο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που διοργάνωσε το Παν/μιο Ιωαννίνων στην Άνδρο.
 • 7 Απριλίου 2013: «Χρήση Λεξικού στην τάξη» Το μάθημα παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονικής στο Πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών (Δράση 2 «Ενίσχυση της Ελληνομάθειας» (4 ώρες).
 • 16 Δεκεμβρίου 2012: «Η δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου» και «Βιωματικό σεμινάριο διορθωτικής φωνητικής». Το μάθημα παρακολούθησαν νηπιαγωγοί της Θεσσαλονικής στο Πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών (Υποδράση 2.1 «Η διδασκαλία της νεοελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην προσχολική ηλικία» (4 ώρες).
 • 3 Δεκεμβρίου 2012: «Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων» σε σχολικούς συμβούλους μειονοτικής εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης και Ν. Ξάνθης (2 ώρες) στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων .
 • 4 Μαρτίου 2012: «Η δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου» και «Βιωματικό σεμινάριο διορθωτικής φωνητικής». Το μάθημα παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί της Αθήνας στο Πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών (Υποδράση 2.1 «Η διδασκαλία της νεοελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην προσχολική ηλικία» (4 ώρες).
 • 2011-2012: «Επιμόρφωση προς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη».
 • 2011-2012: «Επιμόρφωση για τα νέα Προγράμματα Σπουδών για το δημοτικό και γυμνάσιο» στο Πρόγραμμα του Υπουργείου παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «ΝΕΟ ΣΧΟΕΛΙΟ (Σχολείο του 21ου αιώνα)- Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες προτεραιότητας 1,2,3 –Οριζόντια Πράξη»
 • Μάιος 2011: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα προγράμματα υποδοχής και ένταξης μαθητών από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)» στο Πρόγραμμα του Ο.Ε.Π.Ε.Κ (ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείου 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία» (20 ώρες).
 • 2004-2006: «Τα νέα διδακτικά εγχειρίδια για τη Γλώσσα στο δημοτικό» στο Πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα».
 • 2004: «Διαπολιτισμική Αγωγή» σε συνδιδασκαλία με την Αν. Καθηγήτρια του Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ Παρασκευή Κουφάκη, σε 2 τμήματα των 30 ωρών το καθένα στο πρόγραμμα «Σχεδιασμός, οργάνωση και εφαρμογή ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Εξομοίωση) του Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ.
 • 2002-2004: «Το Χιούμορ στην Παιδική Λογοτεχνία» σε συνδιδασκαλία με την Λέκτορα του Τ.Ε.Ε.Π.Η Δέσποινα Δαμιανού, σε 2 τμήματα των 30 ωρών το καθένα στο πρόγραμμα «Σχεδιασμός, οργάνωση και εφαρμογή ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Εξομοίωση) του Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ.
 • 2002-2004: «Διδακτική της Ελληνικής και Διορθωτική Φωνητική», σε 2 τμήματα των 30 ωρών το καθένα στο πρόγραμμα «Σχεδιασμός, οργάνωση και εφαρμογή ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Εξομοίωση) του Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ.
 • 2001:«Διδακτική της Ελληνικής και Διορθωτική Φωνητική», σε 2 τμήματα των 30 ωρών το καθένα στο πρόγραμμα «Σχεδιασμός, οργάνωση και εφαρμογή ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Εξομοίωση) του Π.Τ.Ν-Δ.Π.Θ.
 • 1997-1999:«Νεοελληνική Γλώσσα (Δομή και Σύνταξη)», σε 11 τμήματα των 30 διδακτικών ωρών το καθένα στο Πρόγραμμα «Σχεδιασμός, οργάνωση και εφαρμογή ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Εξομοίωση) του Π.Τ.Δ.Ε-Δ.Π.Θ
12. ΕΠΟΠΤΙΚΟ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
12.1. Εποπτεία μεταδιδακτορικής έρευνας

 • 1 Ιανουαρίου 2005 – 31 Δεκεμβρίου 2005, Ασημάκης Φλιάτουρας, Η αλλαγή των δομικών ορίων των επιθημάτων από την Αρχαία Ελληνική στη Νέα ελληνική: Περιγραφή και διδακτική χρήση, Τμήμα Επιστημών της εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • 2015-2017: Λύδια Μίτιτς, The effect of beliefs about language learning experience, prior language learning experience and socioeconomic background on language learning strategy use, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.
 • 2015-2017: Σπυρίδων Κιοσσές, Η δημιουργική γραφή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα αξιοποίησης της δημιουργικής γραφής στη διδασκαλία της λογοτεχνίας, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.

12.2. Εποπτεία διδακτορικών διατριβών

      12.2.1 Κύρια επιβλέπουσα

 1. Αλέξανδρος Παπάνης, 2008, Στρατηγικές εκμάθησης των μουσουλμάνων μαθητών της Θράκης που μαθαίνουν την Αγγλική ως ξένη. Δ.δ που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Ε.Π.Η του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.
 2. Άννα Σαραφιανού, 2013. Η επίδραση προγράμματος στρατηγικής διδασκαλίας στη χρήση στρατηγικών μαθητών που μαθαίνουν την αγγλική ως ξένη. Δ.δ που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Φ. του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.
 3. Lidija Mitits, 2014. Η επίδραση της διγλωσσίας στην χρήση στρατηγικών εκμάθησης. Δ.δ που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Φ. του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.
 4. Ελίνα Χατζηπαπά, (σε εξέλιξη), Η επίδραση προγράμματος στρατηγικής χρήσης λεξικού στη χρήση λεξικού μαθητών δημοτικού-γυμνασίου.
 5. Μαρία Γεωργαντά, (σε εξέλιξη), Χρήση νέων τεχνολογιών και διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής.
 6. Μαυροματίδου Σταυρούλα, (σε εξέλιξη), Κατασκευή και έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας ενός εργαλείου για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων/ στρατηγικών χρήσης των ηλεκτρονικών λεξικών: Το Strategy Inventory for Electronic Dictionary Use (S.I.E.D.U.).
 7. Δούρου Χρύσα, (σε εξέλιξη), Σύγκριση της ικανότητας ορισμού λέξεων ατόμων διαφορετικών ηλικιακών ομάδων.
 8. Λαζάκη Παναγιώτα (σε εξέλιξη), Οι εννοιολογικές μεταφορές στα ομηρικά έπη.
 9. Καμπούρης Αναστάσιος, (σε εξέλιξη), Η σύνθεση στην Ελληνική και την εβραϊκή.
 10. Καβανόζης, Κώστας (σε εξέλιξη), «Μυθιστόρημα Τεκμηρίων: Τυχερό, Η ποιητική του. Από την πρώτη ύλη των ντοκουμέντων στο έργο τέχνης».

      12.2.2 Cotutelle (Συνεπίβλεψη)

 1. Papadopoulou Lena (2010), Diccionario monolingüe coordinado para enseñanza/aprendizaje del griego moderno por parte de hispanohablantes y para traducción automática griegoespañol (υποβλήθηκε στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης).
 • Μέλος τριμελούς επιτροπής
 1. Χατζηθεοδώρου Κωνσταντίνος, Αυτόματη μετάφραση μεταφορών και ιδιωματισμών από τα ιταλικά στα ελληνικά, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
 2. Siebel Osmanoglu, (σε εξέλιξη), Αρχές μετάφρασης φρασεολογισμών: η περίπτωση της μετάφρασης στα ελληνικά τουρκικών φρασεολογισμών που περιέχουν μέρη του σώματος. Στο Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών του Δ.Π.Θ.
 3. Κουτσογιάννη Παναγιώτα, (σε εξέλιξη), Η εκπαίδευση στη μειονότητα της Θράκης. Φυλετική ταυτότητα και μητρική γλώσσα – η γλωσσική διδασκαλία: αναγκαιότητες, προκλήσεις και προοπτικές, ΤΕΦ-ΔΠΘ.
 4. Ζαφειριάδου Παρθένα, (σε εξέλιξη), «Οι εκπαιδευτικοί της αγγλικής στα μειονοτικά της Θράκης: κοινωνικές και πολιτισμικές παραδοχές και εκπαιδευτικές πρακτικές». ΤΕΕΠΗ-Δ.Π.Θ.
 5. Περσεφόνη Μαμούκαρη (σε εξέλιξη), Συχνότητα χρήσης και αξιολόγηση αποτεσματικότητας στρατηγικών εκμάθησης της αγγλικής από μονόγλωσσους και δίγλωσσους μαθητές, ΤΕΦ-ΔΠΘ.
 6. Bαμβακά Χαραλαμπία, (σε εξέλιξη), Επιλογή στρατηγικών εκμάθησης της αγγλικής ως ξένης γλώσσας από έλληνες μαθητές μέσης παιδικής και εφηβικής ηλικίας: διερεύνηση της συμβολής ατομικών και γονικών παραγόντων, Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
 7. Σαχινίδου, Παρασκευή, 2015, Δείκτες αξιολόγησης γραπτού λόγου στα πλαίσια του σχολικού γραμματισμού του γλωσσικού μαθήματος σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Η περίπτωση των επιχειρηματολογικών κειμένων στο πολυπολιτισμικό λύκειο. Η αυτονομία των κειμένων και των υποκειμένων
 8. Μαθιουδάκης Νικόλαος 2012, Οι νεολογισμοί στη γλώσσα του Ν. Καζαντζάκη. Δ.δ που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Φ του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.
 9. Ιντζέ Πολυξένη (2011), Η ορθότητα και βεβαιότητα μαθητών που μαθαίνουν την ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα. Δ.δ που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Φ του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.
 10. Βόντζα Βασιλική, (2012), Συσχέτιση των απόψεων των εκπαιδευτικών των διαπολιτισμικών γυμνασίων για τους αλλόγλωσσους μαθητές και των στάσεών τους απέναντί τους κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας. Δ.δ που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Ε.Π.Η του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.
 11. Κοσκινάς Μανόλης, (2010), Η στρατηγική χρήση λεξιλογίου γραπτού λόγου από τον αποτελεσματικό γλωσσικά μαθητή. Μια περιπτωσιολογική μελέτη. Δ.δ που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Φ του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.
 • Μέλος επταμελούς επιτροπής
 1. Δήμητρα Αλεξανδρίδου, 2016, Δ.Δ. με τίτλο «FONCTIONS PRIMAIRES ET FILTRAGE DE L’INFORMATION DANS UNE PERSPECTIVE MULTILINGUE» που υποβλήθηκε στο Université Paris XIII. Pré-rapporteur.
 2. Θεολόγου Στέλλα, 2016, Δ.δ. με τίτλο «Πολυτροπικότητα και οπτικός γραμματισμός στα εγχειρίδια της Αγγλικής γλώσσας για το Γυμνάσιο: οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αξιοποίησή τους στους μουσουλμάνους μαθητές στη Θράκη» που υποβλήθηκε στο Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ.
 3. Παπαναγιώτου Χρήστος, 2016, Μορφολογική ανάλυση της γλώσσας του ποδοσφαίρου Δ.δ που υποβλήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας του Παν/μίου Πατρών.
 4. Paschalia Patsala, 2015, semantic and pragmatic aspects of Lexicography: the case of concessive connectives in Modern Greek, a thesis submitted at the department of English of Aristotle University of Thessaloniki.
 5. Γάκης Παναγιώτης, 2015, Σχεδιασμός, κατασκευή και αξιολόγηση ελληνικού γραμματικού διορθωτή», Δ.δ. που υποβλήθηκε στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.
 6. Χριστοδούλου Χαράλαμπος, 2015, Το ιδίωμα της Βορειοδυτικής Πάφου: φωνολογική περιγραφή, Δ.Δ. που υποβλήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
 7. Αλεξανδρή Κατερίνα, 2014, Η γραμματική των ονομάτων που δηλώνουν χρώμα στη Νέα Ελληνική. Θεωρία και εφαρμογή στη λεξικογραφία και τη διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Δ.δ που υποβλήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
 8. Andreou Marios, 2014, Headednesss in Word formation and lexical semantics: evidence from Italiot and Chypriot. Δ.δ που υποβλήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας του Παν/μίου Πατρών.
 9. Koutsoukos Nikolaos, 2014. A constructionist view of complex interactions between inflection and derivation: the case of MSG and Griko. Δ.δ που υποβλήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας του Παν/μίου Πατρών.
 10. Μητσιάκη Μαρία, 2014, Φωνολογική κατάκτηση των συμφωνικών συμπλεγμάτων της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας. Δ.δ που υποβλήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
 11. Ριζούλη, Κλειώ, 2013, Η συμβολή των γνωστικών στρατηγικών της περίληψης και της γραφικής αναπαράστασης δομής κειμένου στη βελτίωση της κατανόησης και της χρήσης των στρατηγικών. Ένα πρόγραμμα παρέμβασης σε έλληνες φοιτητές στο μάθημα της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, Δ.δ που υποβλήθηκε στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πα.Μακ.
 12. Βρετού Αθηνά, 2011, Patterns of language learning strategy use by Greek-speaking young learners of English. Δ.δ που υποβλήθηκε στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ
 13. Χατζημιχαήλ Χρήστος, 2010, Ιωσήφ και Ασενέθ. Δ.δ που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Φ του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.
 14. Δέδε Τίνα, 2005, Διγλωσσία: η περίπτωση της Φωνημικής Συνειδητοποίησης στην Προσχολική Ηλικία. Διδακτορική Διατριβή που υποβλήθηκε στο Παν/μιο Αιγαίου.
 15. Dolors Catala 2003, Les adverbes composés: approches contrastives en linguistique appliquée (υποβλήθηκε στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης).

 

12.3. Εποπτεία μεταπτυχιακών εργασιών

 • Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ

Μέλος τριμελούς εξεταστικής Επιτροπής

Μπενέτος Στυλιανός (2017), Τα ελληνικά επιφωνήματα: ήχοι, σχηματισμοί και αποτυπώσεις

 • Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ

Επίβλεψη

 1. Δέσποινα Τσίγκου, 2006, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού «Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ» ως προς την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

 

Μέλος επιτροπής αξιολόγησης

 1. Μπαρούτη Μαρία, 2010, Ο ρόλος της αλληλεπιδραστικής ανάγνωσης βιβλίων στην ανάπτυξη των μεταπραγματολογικών ικανοτήτων παιδιών ηλικίας 5-6 ετών
 2. Νεραντζάκη Δώρα, 2016, Φωνολογική βραχύχρονη μνήμη και Ανάπτυξη Λεξιλογίου σε ξένη γλώσσα.
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Μέλος επιτροπής αξιολόγησης

 1. Κ. Γκουβούση (2010). Χρήση και λειτουργία της μεταφοράς. Η εννοιακή μεταφορά: Η περίπτωση της αθλητικής ειδησεογραφίας.
 2. Ε. Τσάκου (2010). Παράγωγα ρήματα της Νέας Ελληνικής με αναντιστοιχία μορφής και σημασίας. Η περίπτωση των προθηματοποιημένων ρημάτων σε‑ίζω, ‑ιάζω, ‑ώνω.

 

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ.

Eπίβλεψη

 1. Στεργιούλη Ευανθία, 2017, Σημασιολογική και Μορφολογική ανάλυση περιβαλλοντικών όρων.
 2. Καρολίδου Ιωάννα, 2017, Σχεδιασμός και εκπόνηση γλωσσαρίου περιβαλλοντικών όρων για παιδιά σχολικής ηλικίας.

 

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Eπίβλεψη

 1. Νοβακίδου Σουζάννα, 2016, Στρατηγικές χρήσης λεξικού φοιτητών τμημάτων ανθρωπιστικών σπουδών.
 2. Νικητάκου Μαρία, 2017, Αντιλήψεις για τον Γραμματισμό στο ενήλικο περιβάλλον (εκπαιδευτικοί και γονείς) των μαθητών Δημοτικού Σχολείου.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

 1. Βενετσάνου Αγγελική, 2017, Πιστοποιητικά τουρκομάθειας.
 2. Τσαγγαδάς Αθανάσιος, 2017, Μέθοδοι διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

 

 • Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ‘Γνωστική και κινητική ανάπτυξη’ ΑΠΘ & Παν. Δ. Μακ
 1. Μότση, Σ., (σε εξέλιξη), Διερεύνηση της μορφολογικής ενημερότητας σε μαθητές με αναπτυξιακή δυσλεξία. Δεδομένα από έργα παραγωγικής μορφολογίας.
 2. Τούμπλαρη, Αιμ., (2014), Παραγωγή αναφορικών προτάσεων από άτομα με αναπτυξιακή δυσλεξία.
 • Universidad Autonoma de Barcelona
 1. Elina Hadjipapa, (2006), Los nombres de profession en griego, LEXSEM, Universidad autonoma de Barcelona, (συνεπίβλεψη).
 2. Eleni Papadopoulou, (2006), Bilingual coordinated electronic dictionary Greek-Spanish: Spanish equivalents, LEXSEM Universidad Autonoma de Barcelona (συνεπίβλεψη).
 3. Anna Giannakopoulou, (2006), Formalización de la prosodia griega, LEXSEM Universidad Autonoma de Barcelona (συνεπίβλεψη).

 

12.4. Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών

Υπήρξα επιβλέπουσα στις ακόλουθες διπλωματικές εργασίες στο Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ:

 • 2008-2009:
  • Ζλατίντση, Χ., (2009), Απόκτηση χρωματικών όρων από παιδιά προσχολικής ηλικίας, Αλεξανδρούπολη.
 • 2007-2008:
  • Ρούσου Λ., (2008), Αρχές σχεδιασμού ιστοσελίδας με διδακτικό υλικό για τη γλώσσα, Αλεξανδρούπολη.
  • Χαρέλη, Χ., (2008), Οι ορισμοί λέξεων παιδιών προσχολικής ηλικίας, Αλεξανδρούπολη.
 • 2004-2005:
  • Χατζηπαπά Ε., (2005), Κατασκευή σώματος δεδομένων προφορικών κειμένων παιδιών προσχολικής ηλικίας, Αλεξανδρούπολη.
  • Γιαννακοπούλου, Α., (2005),Η επίδραση προγράμματος φωνητικής διόρθωσης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, Αλεξανδρούπολη.
 • 2003-2004:
  • Σιμοπούλου, Γ., (2004), Η παραγωγή συμφωνικών συμπλεγμάτων από παιδιά προσχολικής ηλικίας, Αλεξανδρούπολη.
  • Λάζογλου, Ζ., (2004), Κατανόηση των αντιθέτων από παιδιά προσχολικής ηλικίας, Αλεξανδρούπολη.
 • 2002-2003:
  • Πουρτούλογλου Κ., (2003), Αντίληψη της πολυσημίας και της συνωνυμίας από παιδιά προσχολικής ηλικίας, Αλεξανδρούπολη.
  • Βουλουτίδου Ε., (2003), Η σχέση φωνητικής άρθρωσης και κινητικής ανάπτυξης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, Αλεξανδρούπολη.
 • 2001-2002:
  • Τσαμαδός, Χ., 2002, Τρίγλωσσο λεξικό των παροιμιών, Αλεξανδρούπολη.Παπαδάκη, Π., 2002, Σχεδιασμός και
  • Αξιολόγηση προγράμματος Διορθωτικής Φωνητικής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, Αλεξανδρούπολη.
  • Κοτζιά, Σ., 2002, Κατανόηση συνθέτων από παιδιά προσχολικής ηλικίας, Αλεξανδρούπολη.
  • Μιχτοπούλου, Β., 2002, Διαφορές στο λόγο αγοριών και κοριτσιών, Αλεξανδρούπολη.
  • Ελευθεριάδου, Ε., 2002, Χρήση στρατηγικών εκμάθησης μη ελληνόφωνων παιδιών προσχολικής ηλικίας, Αλεξανδρούπολη.
  • Αντωνίου, Ο., 2002, Παιδικό Ηλεκτρονικό Λεξικό, Αλεξανδρούπολη.
  • Νιχωρίτου Φ., (2003), Η γλώσσα των κόμιξ, Αλεξανδρούπολη.
 • 2000-2001:
  • Αθανασούλα, Μ., 2001, Τάξεις αντικειμένων : Τα συναισθήματα στη Ν. Ελληνική, Αλεξανδρούπολη.
  • Αλαμανή, Μ., 2001, Κατανόηση παγιωμένων εκφράσεων από παιδιά προσχολικής ηλικίας, Αλεξανδρούπολη.
  • Γκαγκαβούζη, Μ., 2001, Γλωσσική ανάλυση του λόγου νηπίων : περιπτωσιολογική μελέτη, Αλεξανδρούπολη.
  • Λούβρη, Ν., 2001, Τάξεις αντικειμένων και διδασκαλία του λεξιλογίου, Αλεξανδρούπολη.
  • Σουβλερού, Α., 2001, Γλωσσική ανάλυση του λόγου νηπίων : περιπτωσιολογική μελέτη, Αλεξανδρούπολη.
 • 1999-2000:
  • Καρβελά, Κ., 2000, Φωνητική διόρθωση μη ελληνόφωνων παιδιών προσχολικής ηλικίας, Αλεξανδρούπολη.
  •  Κογκέζου, Γ., 2000, Η διδασκαλία ξένων γλωσσών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας : περιπτώσεις διγλωσσίας, Αλεξανδρούπολη.
  •  Μαστοροδήμου, Σ. 2000, Διορθωτική Φωνητική-Ορθοφωνία και εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη.
  •  Τσεσμετσόγλου, Ν., 2000, Παροιμίες : Διδακτική προσέγγιση, Αλεξανδρούπολη
  •  Φωτίου, Φ., 2000, Οι παροιμίες στο δημοσιογραφικό λόγο, Αλεξανδρούπολη.
 • 1999-2009:

Συμμετείχα στο Τ.Ε.Ε.Π.Η σε Επιτροπές Εξέτασης διπλωματικών εργασιών σε διάφορα θεματικά αντικείμενα (π.χ. λεξικογραφία, διγλωσσία, διδακτική της γλώσσας κ.ά.).

13. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

 • Δεκέμβριος 2017-Νοέμβριος 2020: Κοσμήτορας της Σχολής

 

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (από Μάιο 2009-σήμερα)

 • Οκτώβριος 2013-Νοέμβριος 2017: Πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας.
 • Σεπτέμβριος 2014 έως σήμερα: Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.
 • 2012: Πρόεδρος της επιτροπής Πρόχειρων Διαγωνισμών για την προμήθεια πάσης φύσης οργάνων, ειδών και υλικών, εκτελέσεως μικροεργασιών και παροχής υπηρεσιών στο Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.
 • 2009-σήμερα: Μέλος της Επιτροπής Κατατακτήριων Εξετάσεων.
 • 2009 – σήμερα: Μέλος της Επιτροπής του Μεταπτυχιακού (Α’ & Β’) Κύκλου Σπουδών ως εκπρόσωπος της κατεύθυνσης Γλωσσολογίας.
 • 2009 – σήμερα: Μέλος εκλεκτορικών σωμάτων στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ, στο Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Δ.Π.Θ. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Θ, και στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία.
 • 2009 – σήμερα: Καθοδήγηση των φοιτητών που μετακινούνται με το Πρόγραμμα LLP/ERASMUS στο Πανεπιστήμιο Παρίσι ΧΙΙΙ και στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης καθώς και με το Πρόγραμμα ERASMUS placement στο Εργαστήριο FLEXSEM (Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης) και L.D.I (Πανεπιστήμιο Παρίσι ΧΙΙΙ) σε συνεργασία με τη Συντονίστρια ERASMUS του Τμήματος Επ. Καθηγήτρια Α. Μαστρογιάννη.
 • 2009 – σήμερα: Υπεύθυνη για τις προμήθειες και τη διοργάνωση ανοικτών διαγωνισμών για προμήθειες του Τμήματος (έως τώρα διοργάνωσα δύο διαγωνισμούς έναν στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών για εξοπλισμό της Αίθουσας διδασκαλίας Ε’ και της Αίθουσας Συνελεύσεων και έναν στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για σύνδεση στο διαδίκτυο και δημιουργία αίθουσας τηλεδιάσκεψης).
 • 2009-2010: Μέλος της Επιτροπής παραλαβής του τμήματος.

 

Κατεύθυνση Γλωσσολογίας:

 • Συμμετείχα μαζί με τη συνάδελφο Π. Καμπάκη-Βουγιουκλή στη διαμόρφωση της ακαδημαϊκής πορείας της Κατεύθυνσης Γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ-.ΔΠ.Θ (π.χ. για την κατάρτιση του προγράμματος μαθημάτων γλωσσολογίας, σύναψη συνεργασιών με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, κατάρτιση καταλόγων βιβλίων προς παραγγελία από τη βιβλιοθήκη, ενημερωτικές ημερίδες κ.ά.)
 • Οργάνωσα το Εργαστήριο Γλωσσολογίας +ΜορΦωΣη (http://synmorphose.compulaw.gr/) (π.χ. κατάρτιση καταλόγων και παραγγελία μηχανημάτων, ηλεκτρονικού υλικού, οπτικοακουστικού υλικού και εξειδικευμένου λογισμικού, διοργάνωση διαλέξεων, διοργάνωση εθελοντικών δράσεων).

 

Σχολή Επιστημών της Εκπαίδευσης

 • 2006-2012: Μέλος της Επιτροπής Κατατακτήριων Εξετάσεων του Π.Τ.Δ.Ε-Δ.Π.Θ.
 • 2003-2004: Υπεύθυνη δημιουργίας και συντήρησης της ιστοσελίδας του Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ.
 • 2002-2009: Μέλος της Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
 • 2001-2004: Συντονίστρια Erasmus/Socrates στο Τ.Ε.Ε.Π.Η -Δ.Π.Θ.1998 – σήμερα: Μέλος επιτροπής κατατακτήριων εξετάσεων του ΤΕΕΠΗ-Δ.Π.Θ.
 • 1999-2006: Υπεύθυνη για το συντονισμό των διαλέξεων/ημερίδων που πραγματοποιούνταν στο Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ. και υπόλογος των αντίστοιχων Χ.Ε.Π.
 • 1999-2006: Συμμετοχή στην Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών καθώς και στην Επιτροπή Έκδοσης Οδηγού Σπουδών στο Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ.
 • 1998 – 2009: Μέλος εκλεκτορικών σωμάτων στο Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ.
 • 1998-2009: Υπεύθυνη για το Πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών και τη Διεθνή Ενημέρωση στο Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ.

Επιτροπές Δ.Π.Θ

 • 2014-2017: Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ.
 • 2014-σήμερα: Μέλος της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.
 • Επιτροπή για την προώθηση του Αγγλόφωνου Προγράμματος του Δ.Π.Θ.
 • 2015-2017: Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης περιουσίας του Δ.Π.Θ.
 • 2011-2013: Αναπληρώτρια Πρόεδρος της «Επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των ανοικτών διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που γίνονται στην Κομοτηνή και αφορούν προμήθειες πάσης φύσεως οργάνων, ειδών και υλικών και εκτελέσεως μικροεργασιών και παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών για το έτος 2012 για τις ανάγκες του Δ.Π.Θ στην Κομοτηνή».
 • 1998-2006: Επιτροπή Δ.Π.Θ «Ποιοτικής και Ποσοτικής παραλαβής και ελέγχου τιμών των τιμολογίων εκδοτών διδακτικών βιβλίων».
 • 1998-2006: Επιτροπή Δ.Π.Θ «Διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών που αφορούν προμήθειες».

SYSTRAN Luxembourg

 • 1997-1998: Συντονισμός και έλεγχος του έργου των ερευνητικών ομάδων που ήταν υπεύθυνες για την ανάπτυξη των ζευγών αγγλικής-ελληνικής (ΕNG-HEL) και ελληνικής-γαλλικής (HEL-FRΕ) στο πρόγραμμα αυτόματης μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης SYSTRΑΝ.

Δήμος Κομοτηνής

 • 2012-σήμερα: Υπεύθυνη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Κομοτηνής
 • 2005-2007: Εκλεγμένη εκπρόσωπος γονέων των οποίων τα παιδιά τους φοιτούν σε Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Κομοτηνής προκειμένου να συμμετάσχει ως τακτικό μέλος στο Δ.Σ. των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών – ΚΕ.Φ.Ο του Δήμου Κομοτηνής.

Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Γλωσσολογίας

 • 2007-2009: Εκπρόσωπος του Δ.Π.Θ στην Επιτροπή που εργάστηκε για τη δημιουργία του Καταστατικού της Εταιρείας.
 • 2009-σήμερα: Μέλος του προσωρινού Δ.Σ της εταιρείας το οποίο θα οδηγήσει την εταιρία στις πρώτες εκλογές.

Λοιπά

 • 2006-2007: Πρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 2ου Παιδικού Σταθμού Κομοτηνής.
 • 2007-2008: Πρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 10ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής.
 • 2008-2010: Αντιπρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής.
 • 2010-2011: Αντιπρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 10ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής.
 • 2011-2012: Πρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 10ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής και εκπρόσωπος του Συλλόγου στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής.
 • 2012-2014: Μέλος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής.
14. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
14.1. Συμμετοχή σε τριμελείς εισηγητικές επιτροπές / επταμελείς επιτροπές

2017:

 • Μέλος της τριμελούς εισηγητικής Επιτροπής στις παρακάτω εκλογές: α) Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.: Εκλογή στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης Γλώσσας”, β) Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.: Εξέλιξη της κ. Ματθαιουδάκη Μ. στην πρώτη βαθμίδα στο γνωστικό αντικείμενο “Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: Διδακτική και Εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας”, γ) Μονιμοποίηση της κ. Ν. Τσιτσιανούδη στο ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο “Γλωσσολογία και Ελληνική Γλώσσα”, δ) Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών: Εξέλιξη της κ. Μ. Δημάση στην πρώτη βαθμίδα στο γνωστικό αντικείμενο “Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον παρευξείνιο χώρο”, ε) Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών: Εκλογή στη βαθμίδα του Επ. καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Ρουμανική Γλώσσας”

2016:

 • Αξιολογήτρια για την κ. Ιακώβου Μαρία, υποψήφια για εξέλιξη στο Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ στο γνωστικό αντικείμενο “Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με έμφαση στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας”.
 • Αξιολογήτρια για την κ. Καραντζόλα Ελένη υποψήφια στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα της Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ελληνικής-Γλωσσική Πολιτική».2016 •  Αξιολογήτρια για την κ. Τζακώστα Μαρίνα υποψήφια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσική Ανάπτυξη και Αγωγή Παιδιού Προσχολικής Ηλικίας».
 • Αξιολογήτρια για τον κ. Τάντο Αλέξανδρο υποψήφιο στο Τμήμα Φιλολογίας  του ΑΠΘ για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κειμενογλωσσολογία και Υπολογιστική Γλωσσολογία».

2015

 •   Αξιολογήτρια για τον κ. Αρχάκη Αργύρη υποψήφιο στο Τμήμα Φιλολογίας  του Πανεπιστημίου Πατρών για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Λόγου – Κοινωνιογλωσσολογία».
 • Αξιολογήτρια για την κ. Αγαθοπούλου Ελένη υποψήφια στο Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας  του ΑΠΘ για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: Διδακτική / Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας».
 • Μέλος επταμελούς επιτροπής κρίσης για την εξέλιξη στη βαθμίδα της Αν. Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Γλωσσολογία με ειδίκευση στην εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» στο ΤΕΕΠΗ-του ΔΠΘ (Εξέλιξη Δ. Παπαδοπούλου)
 • Μέλος επταμελούς επιτροπής κρίσης για την εξέλιξη στη βαθμίδα της Επ. Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική και γλωσσική Ανάπτυξη» στο ΤΕΕΠΗ-του ΔΠΘ (Εξέλιξη Α. Καρούσου)
 • Μέλος επταμελούς επιτροπής κρίσης για την εξέλιξη στη βαθμίδα της Επ.Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο «αντικείμενο ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Εξέλιξη Π. Θώμου)
 • Αξιολογήτρια για τον κ. Γαλαντόμο Ιωάννη υποψήφιο στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα της Επίκουρου καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Ελληνικής».
 • Αξιολογήτρια για την κ. Μητσιάκη Μαρία υποψήφια στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα της Επίκουρου καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Ελληνικής».
 • Αξιολογήτρια για την κ. Ελένη Τζιάφα υποψήφια στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα της Επίκουρου καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο «Μετάφραση».
 • Αξιολογήτρια για την κ. Ειρήνη Κορρέ υποψήφια για μονιμοποίηση στη βαθμίδα της Επίκουρου καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παιδαγωγική» στο τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.
 • Πρόεδρος ειδικής επταμελούς επιτροπής κρίσης για μονιμοποίηση στη βαθμίδα της Επ. Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο» Γενική Παιδαγωγική» στο ΤΕΦ-ΔΠΘ.
 • Μέλος επταμελούς επιτροπής κρίσης για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα της Επ. Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία Δεύτερης Ξένης Γλώσσας» στο ΠΤΝ-Του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας.

2014:

 • Μέλος επταμελούς επιτροπής κρίσης για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσική Ανάπτυξη και Αγωγή Παιδιού Προσχολικής Ηλικίας» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης-Του Πανεπιστήμιου Κρήτης.
 • Πρόεδρος επταμελούς επιτροπής κρίσης για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» στο ΤΕΦ-ΔΠΘ.Πρόεδρος επταμελούς επιτροπής κρίσης για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική του Λεξιλογίου» στο ΠΤΔΕ-ΔΠΘ.
 • Πρόεδρος επταμελούς επιτροπής κρίσης για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διαπολιτισμική εκπαίδευση» στο ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ.

2012:

 • Μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Φωνολογία».
 • Μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξεινίων χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο γνωστικό αντικείμενο «Βουλγαρική γλώσσα και φιλολογία».
 • Μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για τη μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική γλώσσα: Σημασιολογία-Λεξικολογία» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

2009:

 • Μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για τηνεξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

 

14.2. Συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές – Κρίσεις

 • Αξιολογήτρια προτάσεων ΕΣΠΑ (μικρές ερευνητικές ομάδες), Ιούνιος 2017.
 • Υπεύθυνη της σειράς «Γλώσσας Παράλληλοι: Θεωρία και διδακτικές προτάσεις» στις εκδόσεις ΣΑΙΤΑ (http://www.saitapublications.gr).
 • Αξιολογήτρια προτάσεων στο Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ.
 • 2014: Κριτής του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Lexicography.
 • 2014: Κριτής του επιστημονικού περιοδικού Journal of Greek Linguistics.
 • 2013: Κριτής του επιστημονικού περιοδικού Journal of Applied Linguistics.
 • Κριτής στο επιστημονικό περιοδικό Discours.
 • 2011: Αξιολογήτρια περιλήψεων για το Chicago Linguistics Society Congress 48 (2012).
 • 2011: Αξιολογήτρια προτάσεων στην ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι.
 • Αξιολογήτρια ερευνητικών προγραμμάτων του Παν/μίου Κύπρου
 • Αξιολογήτρια προγραμμάτων που υποβάλλονται στο Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας Κύπρου
 • 2013: Αξιολογήτρια στο Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας «Καραθεοδωρής» του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Διορθώτρια ΑΣΕΠ (τα έτη 2000 και 2001).
 • Mέλος της επιστημονικής επιτροπής στα ακόλουθα συνέδρια: Détermination et Formalisation, Nooj 2007 Conference, Nooj 2008 Conference, Nooj 2010 Conference, Nooj 2011 Conference, Nooj 2012 Conference κ.ά, 10thI.C.G.L.

14.3. Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων

 Διοργάνωση διεθνών συνεδρίων: 

 • Διεθνές Συνέδριο «Νίκος Καζαντζάκης: Από το χειρόγραφο στο κείμενο»,
  3-4 Νοεμβρίου 2017, Koμοτηνή.
 • Διεθνές Συνέδριο «2nd International Conference on Situating Strategy Use»,
  28-30 Σεπτεμβρίου 2017, Koμοτηνή.
  Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://synmorphose.compulaw.gr/ssu2017/
 • Διεθνές Συνέδριο «Ταυτότητες: Γλώσσα και Λογοτεχνία»,
  8-11 Οκτωβρίου 2015, Κομοτηνή.
 • International Symposium on Language Learning Strategies in the Greek Context: Conference and workshops.
  26-28 Ιουνίου 2015, Κομοτηνή
 • 10th International Conference on Greek Linguistics, 1-4 Σεπτεμβρίου 2011, Κομοτηνή
  Οργανωτική Επιτροπή: Ζωή Γαβριηλίδου, Αγγελική Ευθυμίου, Ευαγγελία Θωμαδάκη, Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή
  Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://www.icgl.gr/
 • Nooj 2010 International Conference, 27-29 Μαίου 2010, Κομοτηνή
  Οργανωτική Επιτροπή: Ζωή Γαβριηλίδου, Ελένη Παπαδοπούλου, Άννα Γιαννακοπούλου, Ελίνα Χατζηπαπά, Νικόλαος Σικλαφίδης
  Ιστοσελίδα συνεδρίου:http://www.gavriilidou.gr/nooj2010/index.php
 • Détermination et Formalisation, 24-25 Φεβρουαρίου 2000, Bellaterra, Barcelona.
  Οργανωτική Επιτροπή: Xavier Blanco, Pierre-André Buvet, Zoé Gavriilidou
  Ιστοσελίδα συνεδρίου: δεν υπάρχει διαθέσιμη ιστοσελίδα

Διοργάνωση ημερίδων:

 • Ημερίδα «Παιδική Λεξικογραφία και Χρήση Λεξικού στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία», 26 Οκτωβρίου 1999, Αλεξανδρούπολη.
 • Διοργάνωση workshop στο πλαίσιο συνεδρίων:
 • Language Learning Strategies in the Greek setting.
  Πραγματοποιήθηκε στις  14 Αυγούστου 2014 στο πλαίσιο του AILA 2014 International Conference.
 • The semantic field of emotions: interdisciplinary and cross-linguistic approaches.
  From
  Word to phrase and text.
  Πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας και διοργανώθηκε σε συνεργασία μετ ην Αγγελική Φωτοπούλου.
  Ιστοσελίδα workshop: http://www.rhodes.aegean.gr/icgl11/index-gr.html
 • Language Learning Strategies: Current Trends in Greek Research. Πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2009 στο πλαίσιο του 19ου Διεθνούς Συνεδρίου Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Αγγελική Ψάλτου-Joycey.
  Ιστοσελίδα workshop:http://www.enl.auth.gr/symposium19/
 • Σύγχρονες αντιλήψεις για το γλωσσικό μάθημα: το παράδειγμα των νέων σχολικών εγχειριδίων και βιβλίων αναφοράς για τη γλώσσα. Πραγματοποιήθηκε στις 2/9/2009 στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας.
  Ιστοσελίδα workshop:http://www.linguist-uoi.gr/gr/dseg/thematikes_didaktiki#thematikes

Συμμετοχή σε Οργανωτικές Επιτροπές Ημερίδων

 1. 3η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Η καλλιέργεια της γραπτής γλωσσικής έκφρασης στο σχολείο: αρχές, προβλήματα, προοπτικές και διδακτικές προσεγγίσεις», που διοργάνωσε το Π.Τ.Δ.Ε-Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη το Μάρτιο του 1999.
 2. Διημερίδα με θέμα «Ο περιηγητισμός στη Θράκη», που διοργάνωσε το Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ. το Δεκέμβρη του 2000 στην Αλεξανδρούπολη.
 3. Ημερίδα με θέμα «Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως μητρικής γλώσσας», που διοργάνωσε το Τμήμα Φιλολογίας του Δ.Π.Θ στην Κομοτηνή στις 5 Δεκεμβρίου 2001.
15. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

15.1. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

 Έλαβα μέρος στα ακόλουθα Επιστημονικά συνέδρια ελληνικά, διεθνή ή παγκόσμια.

2017

2nd SSU: Συνέδριο που διοργανώθηκε από το εργαστήριο Γλωσσολογίας +ΜορΦωΣη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. στις 28-30 Σεπτεμβρίου στην Κομοτηνή. 3 ανακοινώσεις σε συνεργασία με τίτλο: 1. SILL revisited in light of S2R Model of language learning, 2. Language Learning strategies of Russian students learning  Greek FL, 3. Differences in strategy use and motivational orientations of multilingual EFL learners in Greek schools: the role of school type.

ELEX 2017– Lexicography from scratch: Συνέδριο που διοργανώθηκε στις 19-21 Σεπτεμβρίου στο  Leiden-Ολλανδία. Ανακοίνωση με τίτλο: the effect of an intervention programme on improving electronic dictionary reference skills of students attending secondary Greek Schools

13ο ICGL: 13ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, που διοργανώθηκε από το Westminster University στο Λονδίνο στις 7-9 Σεπτεμβρίου 2017. Δύο ανακοινώσεις με τίτλο: 1. Το νεολογικό επίθημα -ιστάν στα Νέα Ελληνικά (σε συνεργασία), 2. Metaphorical conceptualization of immigrants in Greek and European Mass Media (σε συνεργασία).

23ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας: που διοργανώθηκε από τον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας Α.Π.Θ στις 31 Μαρτίου 1 και 2 Απριλίου 2017 στη Θεσσαλονίκη. Δύο ανακοινώσεις με τίτλο: 1. « Λεξικά δάνεια από τη Ρωσική στη Νέα Ελληνική» 2. « An online tool for tracing electronic dictionary users’ strategies: construction, test specification and content validity» (σε συνεργασία).

2016

Διεθνές Συνέδριο «Η Ελληνική στον παρευξείνιο χώρο και στα Βαλκάνια, που διοργανώθηκε από το Τμήμα Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Δ.Π.Θ το Τ.Ε.Φ. του ΔΠΘ, το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Νηπιαγωγών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κομοτηνή στις 30-9, 1 και 2-11 2016. 2 ανακοινώσεις: 1. Περί της ανάγκης δημιουργίας προγραμμάτων διδασκαλίας της ελληνικής ως γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς, 2. (σε συνεργασία) Βελτίωση δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου μουσουλμάνων μαθητών της Α δημοτικού στη Γ2 ελληνική: μια πρόταση διδακτικής παρέμβασης.

XVII Euralex International Congress, Lexicography and Linguistic Diversity, που διοργανώθηκε από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τυφλίδας στην Τυφλίδα από 6-10 Σεπτεμβρίου 2016. Ανακοίνωση σε συνεργασία με τίτλο «Construction of  tool for the identification of electronic dictionary users skills»

37η Ετήσια συνάντηση τομέα γλωσσολογίας που διοργανώθηκε από τον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ στις 13 έως 15 Μαΐου 2016 στη Θεσσαλονίκη. Ανακοίνωση σε συνεργασία με τίτλο «Ο λεξικογραφικός χειρισμός της παροιμίας σε τρία λεξικά της Κοινής Νεοελληνικής».

«Ελληνικός Ευρωπαϊκός πολιτισμός στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού», Διεθνές Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Λομονόσοφ στις 5-8 Απριλίου 2016, στη Μόσχα. Ανακοίνωση σε συνεργασία ρεπλίκα ρολόγια με τίτλο «Παροιμίες της Ελληνικής: αντιστοιχίες μοτίβων σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες»

2015

Situating Strategy Use 2015, Διεθνές Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Alpen-Adria-Klagenfurt στο Klagenfurt στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2015. Ανακοίνωση με θέμα: «Differences in language learning strategy use by Greek elementary and secondary school students»

11ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας που διοργανώθηκε από την CEMOG του Πανεπιστημίου Freie Universitaet Berlin στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2015 στo Βερολίνο. 2 Ανακοινώσεις 1. Evaluation through Intensification, 2. Profiling strategy use of learners of English as a second language attending Greek Schools.

Διεθνές Συνέδριο “Language Learning Strategies: theoretical issues and applied perspectives, 6 nανακοινώσεις σε συνεργασία: α) A. Karousou, K. Petrogiannis, & Z. Gavriilidou. Methodological Issues Concerning Language Learning Strategies , β) I. Papadopoulou, Z. Kantaridou, M. Platsidou, Z. Gavriilidou, & K. Petrogiannis. Revisiting the Language Learning Strategy Taxonomy: An Alternative Factor Solution for SILL, γ) Z. Gavriilidou, L. Mitits, A. Sarafianou, P. Kambakis-Vougiouklis & K. Petrogiannis. Profiling Strategy Use of Learners and Teachers in Minority Primary and Secondary Schools. Implications for Foreign Language Teaching, δ) Ε. Penteri, Κ. Petrogiannis & Ζ. Gavriilidou. Parental Involvement and Foreign Language Learning: Parents’ and Students’ Views, ε)Z. Kantaridou, I. Papadopoulou, I. Agaliotis, M. Platsidou, Z. Gavriilidou & K. Petrogiannis. The Greek Foreign Language Curriculum and Teachers’ Practices in Secondary Education, στ) Teachers’ and Learners’ Reported Language Learning Strategy Use: How do they Match?

Bewegte Kindheit, Osnabruek Μάρτιος 2015, Ανακοίνωση με τίτλο Von der Artikulation zur Kommunikation — Die kindliche Lautbildung psychomotorisch unterstützen

22ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας που διοργανώθηκε από τον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας Α.Π.Θ στις 24-26 Απριλίου 2015 στη Θεσσαλονίκη. Δύο ανακοινώσεις με τίτλο 1. «Profiling strategy use of minority school children learning English as a second language» 2. «DOES STUDENTS’ INTERNATIONAL POSTURE PREDICT THEIR STRATEGY USE»

2014

AILA 2014 International Conference που πραγματοποιήθηκε στο Brisbane της Αυστραλίας στις 10-15 Αυγούστου 2014. Διοργάνωσηworkshop με τίτλο «Language Learning Strategies in the Greek Setting» και ανακοίνωση με τίτλο «Construct validity and reliability of the Greek Version of Strategy Inventory for Language Learning».

Euralex 2014 International Conference που πραγματοποιήθηκε στο Bolzano της Ιταλίας στις 15-19 Ιουλίου 2014. Ανακοίνωση με τίτλο «Translation, cultural adaptation and preliminary psychometric evaluation of the English version of “Strategy Inventory for Dictionary Use” (S.I.D.U)».

Nooj 2014 International Conference που πραγματοποιήθηκε στο Sasari της Σαρδηνίας 3-5 Ιουνίου 2014. Ανακοίνωση σε συνεργασία με τίτλο «<Material> adjectives in Greek NooJ Module».

35η Ετήσια συνάντηση τομέα γλωσσολογίας που διοργανώθηκε από τον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ στις 8 έως 10 Μαΐου 2014 στη Θεσσαλονίκη. Ανακοίνωση με τίτλο «Phraseology and Degree Modification».

2013

11ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας που διοργανώθηκε από την Κατεύθυνση Γλωσσολογίας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις 26-29 Σεπτεμβρίου 2013 στην Ρόδο. 2 Ανακοινώσεις με θέμα «Translation and cultural adaptation of SILL into Turkish» και «Intensifying prefixes in Greek».

International Symposium entitled“Morphology and its interfaces”που διοργανώθηκε στη Λίλλη στις 13και 14 Σεπτεμβρίου 2013. Ανακοίνωση με θέμα: “The system of intensifying prefixes in Greek”.

19thInternational Congress of Linguists που πραγματοποιήθηκε στις 21-27 Ιουλίου στη Γενεύη. Ανακοίνωση στο πλαίσιο του workshop “Semantics of compounding” με τίτλο «The semantics of NN combinations in Greek».

Nooj 2013 International Conference που πραγματοποιήθηκε στο Saarbruecken στις 3-5 Ioυνίου 2013. Ανακοίνωση σε συνεργασία με τίτλο «Derivation of multiply complex negative adjectives from passive participles in Greek»

34 Ετήσια συνάντηση τομέα γλωσσολογίας που διοργανώθηκε από τον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ στις 17 και 18 Μαΐου 2013 στη Θεσσαλονίκη. Ανακοίνωση σε συνεργασία με Λύδια Μίτιτς με θέμα: «Effects of gender, age, school grade, motivation and interest differences on monolingual and bilingual students’ language learning strategies».

21ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας που διοργανώθηκε από τον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας Α.Π.Θ στις 5-7 Απριλίου 2013 στη Θεσσαλονίκη. Δύο ανακοινώσεις: 1) σε συνεργασία με Α. Γιαννακίδου με θέμα «Degree modification and manner readings: Greek: poli ‘very’ vs. kala ‘well’» και 2) σε συνεργασία με Λ. Μίτιτς με θέμα: «Translation and cultural adaptation of the Strategy Inventory for Language Learning (SILL) into Greek».

2012

Καινοτόμες Πρακτικές στην εκπαίδευση των Παιδιών της Μειονότητας στη Θράκη που διοργανώθηκε στις 5-7 Οκτωβρίου 2012 στην Κομοτηνή από το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη». Ανακοίνωση σε συνεργασία με Χ. Δαφέρμου, Μ. Σφυρόερα και Σ. Μώραλη με θέμα «Παιδαγωγικές και επιμορφωτικές παρεμβάσεις σε δημοτικά σχολεία της Θράκης για την υποστήριξη της ελληνομάθειας των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας».

15th International 2012 Nooj Conference που διοργανώθηκε από την INALCO και το εργαστήριο SeDyL (Structure et Dynamique des Langues) στις 14-16 Ιουνίου 2012 στο Παρίσι (Γαλλία). Ανακοίνωση σε συνεργασία με τις κ. Παπαδοπούλου Ελένη και Χατζηπαπά Ελίνα με θέμα«Numeral-noun and numeral-adjective construction in Greek».

26ο Παγκόσμιο Συνέδριο του Διεθνούς Συμβουλίου των Γαλλόφωνων Σπουδών που διοργάνωσε το Διεθνές Συμβούλιο Γαλλόφωνων Σπουδών στις 10-17 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Ανακοίνωση με θέμα: «Etude contrastive des métaphores conceptuelles en français et en grec».

2011

10ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας που διοργανώθηκε  από τα Τμήματα Ελληνικής Φιλολογίας, Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Θ στις 1-4 Σεπτεμβρίου 2011 στην Κομοτηνή. Ανακοίνωση με θέμα «Construction, validity and reliability of the Strategy Inventory for Dictionary Use».

14thInternational 2011 Nooj Conference που διοργανώθηκε από την Faculty of Humanities and Social Sciences του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ και το εργαστήριοLASELDI (Παν/μιο Μπεζανσόν) στις 13-15 Ιουνίου 2011 στο Ντουμπρόβνικ (Κροατία). Δύο ανακοινώσεις 1) σε συνεργασία με Παπαδοπούλου Ε. και Ε. Χατζηπαπά με θέμα «Processing Greek frozen expressions with Nooj»και 2) σε συνεργασία με Γεωργαντά Μ. Και Παπαδοπούλου Ε. με θέμα «Towards an ancient Greek Nooj Module».

20ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας που διοργανώθηκε από τον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας Α.Π.Θ στις 1-3 Απριλίου 2011 στη Θεσσαλονίκη. Δύο ανακοινώσεις: 1) με θέμα «User’s abilities and performance in dictionary look-up» και 2) σε συνεργασία με Α. Ευθυμίου και Ε. Παπαδοπούλου με θέμα: «Labeling of derogatory words in Greek dictionaries».

2010

13th International 2010 Nooj Conference που διοργάνωσε το εργαστήριο Γλωσσολογίας +ΜορΦωΣη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ. Δύο ανακοινώσεις: 1) σε συνεργασία με Ευθυμίου Α. με θέμα: «Morphology based recognition of Greek verbs with Nooj »και 2) σε συνεργασία με Α. Ιγνατίδου και Ε. Παπαδοπούλου με θέμα: «Automatic recognition and processing of emotion vocabulary”.

Συνέδριο με θέμα «Ζητήματα διδακτικής της γλώσσας» που διοργανώθηκε από τα Τμήματα Ελληνικής Φιλολογίας και Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών στις 7-8 Μαΐου 2010 στην Κομοτηνή. Ανακοίνωση με θέμα: «Παιδαγωγική Λεξικογραφία και στρατηγικές χρήσης λεξικού».

31η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας που διοργάνωσε ο Τομέας Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ στις 17-18 Απριλίου 2010 στη Θεσσαλονίκη. Ανακοίνωση με θέμα: «Profiling Greek adult dictionary users».

2009

9ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας που διοργανώθηκε  από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο στις 29-31 Οκτωβρίου 2009 στο Σικάγο. Δύο ανακοινώσεις: 1) με θέμα «The development of word definitions in Greek Preschoolers » και 2) σε συνεργασία με Π. Καμπάκη «Phonological Description of the Greek Speaking Children Corpus (G.S.C.C.)».

12thInternational 2009 Nooj Conference που διοργάνωσαν τα Multimedia, Information systems and Advanced Computing Laboratory, Laboratory of Semio-Linguistics, Didactics and Informatics (LASELDI) του University of Franche-Comté και το Maison des Sciences de l’Homme et l’Environnement Claude Nicolas Ledoux στις 8-10 Ιουνίου 2009 στη Τοζέρ της Τυνησίας. Δύο ανακοινώσεις σε συνεργασία με Παπαδοπούλου Ε. : 1) με θέμα: «Greek neoclassical compounds and their treatment with Nooj» και 2) με θέμα: «Towards a Greek-Spanish Nooj module».

19ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας που διοργανώθηκε από τον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας Α.Π.Θ στις 3-5 Απριλίου 2009 στη Θεσσαλονίκη. Δύο ανακοινώσεις: 1) σε συνεργασία με Α. Παπάνη με θέμα «The effect of strategy instruction on strategy use by Muslim students learning English as foreign language»και 2) σε συνεργασία με Ε. Χατζηπαπά και Ε. Παπαδοπούλου με θέμα: «The Greek Nooj Module».

2008

11thInternational 2008 Nooj Conferenceπουδιοργάνωσαν, τοLanguageTechnologyofResearchInstituteforLinguistics (HungarianAcademyofSciences) τοLaboratoryofSemio-Linguistics, DidacticsandInformatics (LASELDI) τουUniversityofFranche-Comté καιτοMaisondesSciencesdel’Hommeetl’EnvironnementClaudeNicolasLedouxστις 8-10 Ιουνίου 2008στηΒουδαπέστη (Ουγγαρία). ΑνακοίνωσησεσυνεργασίαμεΠαπαδοπούλουΕ. καιΕ. Χατζηπαπάμεθέμα: «NewdataintheGreekNoojModule: CompoundsandPropernouns» .

Συνέδριο με θέμα «Κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση» που διοργάνωσε το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία στις 28-30 Μαρτίου 2008 στην Αλεξανδρούπολη. Ανακοίνωση με θέμα: «Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά υλικά για τη διδασκαλία της γλώσσας σε δίγλωσσες ομάδες».

Συνέδριο με θέμα  «Η συνάντηση των πολιτισμών. Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και επικοινωνιών» που διοργάνωσε η Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας και ο Τομέας Παιδείας του Δημοκρατικού Κόμματος Κύπρου στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2008 στη Λεμεσό (Κύπρος). Ανακοίνωση με θέμα: «Η χρήση Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της γλώσσας»

2007

14th GALA Conference που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στις 14-16 Δεκεμβρίου 2007 στη Θεσσαλονίκη. Δύο ανακοινώσεις 1) σε συνεργασία με Α. Παπάνη με θέμα: «A preliminary study of learning strategies in foreign language instruction: Students beliefs about strategy use» και 2) σε συνεργασία με Ε. Χατζηπαπά και A. Γιαννακοπούλου με θέμα:  «Compiling an oral corpus of child language”.

8ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας που διοργάνωσε ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων στις 30-8 έως 2-9 2007 στα Ιωάννινα. Δύο ανακοινώσεις με θέμα: «Από τη στέρηση στην επίταση» και «Το νέο βιβλίο γλώσσας της Β’ Δημοτικού».

10th International 2007 Nooj Conference που διοργάνωσαν, το εργαστήριο FLEXSEM και το Laboratory of Semio-Linguistics, Didactics andI nformatics (LASELDI) του University of Franche-Comté στις 8-10 Ιουνίου 2007 στη Βαρκελώνη (Ισπανία). Ανακοίνωση σε συνεργασία με Παπαδοπούλου Ε. Γιαννακοπούλου Α. και Ε. Χατζηπαπά με θέμα: «The new Greek Nooj Module»

2006

Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα στις 12-14 Μαΐου 2006. Ανακοίνωση σε συνεργασία με την κ. Εγγονίδου Κατερίνα με θέμα «Στρατηγικές Εκμάθησης της Ελληνικής ως Γ2 που χρησιμοποιούνται από ενήλικες μουσουλμάνους μαθητές».

2005

26η Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας Α.Π.Θ., που διοργάνωσε ο Τομέας Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη στις 14-15 Μαΐου 2005. Ανακοίνωση σε συνεργασία με την κ. Γαλήνη Ρεκαλίδου με θέμα «Αξιολόγηση της ικανότητας ακουστικής διάκρισης και αναγνώρισης γραφημάτων σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας».

2004

Διεθνές Συνέδριο με θέμα «L’enseignement du grec moderne langue étrangère» που διοργάνωσε στο Παρίσι στις 29 Μαρτίου 2004 το Κέντρο Βαλκανικών Σπουδών της INALCO. Ανακοίνωση μεθέμα «Classes d’objets et enseignement du grec moderne langue étrangère»

25η Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας Α.Π.Θ., που διοργάνωσε ο Τομέας Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη στις 7-9 Μαΐου 2004. Ανακοίνωση με θέμα «Επίδραση προγράμματος παραγωγής και κατανόησης συνθέτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας».

Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Verbes Supports» που διοργάνωσε στο Παρίσι το Laboratoire de Linguistique Informatique του Université Paris XIII στις 13 και 14 Μαΐου 2004. Ανακοίνωση με θέμα: «Verbes supports et intensité en grec moderne».

Διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε στην Τυνησία ο AUPELF και το Πανεπιστήμιο της Τύνιδας στις 18-20 Σεπτεμβρίου 2004. Ανακοίνωσημεθέμα: «Les stéréotypes dans les déterminants figés du grec moderne».

Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας με θέμα: «Η Γνωστική Ψυχολογία σήμερα. Γέφυρες για τη μελέτη της νόησης», που διοργάνωσαν το Π.Τ.Δ.Ε και Τ.Ε.Ε.Π.Η του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης και ο Κλάδος Γνωστικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη στις 4-7 Νοεμβρίου 2004. Ανακοίνωση με θέμα: «Κατανόηση της πολυσημίας από παιδιά προσχολικής ηλικίας».

2003

24η Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας Α.Π.Θ., που διοργάνωσε ο Τομέας Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη στις 9-11 Μαΐου 2003. Ανακοίνωση σε συνεργασία με την κ. Β. Τσάκωνα με θέμα «Χιούμορ και παιχνίδι με τους κώδικες στη σειρά κόμιξ του Αστερίξ».

Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Constructing Bilingual Computerized Dictionaries with Emphasis to Lesser Used Languages» που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του European Science Foundation σε συνεργασία με το Α.Π.Θ και το L.L.I στις 25-27 Αυγούστου 2003 στη Θεσσαλονίκη. Ανακοίνωση σε συνεργασία με τον κ. X. Blanco με θέμα «Translation Systems Today».

6ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, που διοργάνωσε στο Ρέθυμνο το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 18-21 Σεπτεμβρίου 2003. Ανακοίνωση με θέμα «Χρήση στρατηγικών εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: πιλοτική μελέτη».

Διεθνές Συνέδριο με θέμα «La partition» που διοργάνωσε στο Στρασβούργο το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου στις 6-8 Νοεμβρίου 2003. Ανακοίνωσησεσυνεργασίαμετηνκ. Α. Ευθυμίου με θέμα «Le rapport entre partition et quantification dans le lexique construit: Le cas du préfixe poly- en grec moderne».

2002

Συνέδριο με θέμα «Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης», που διοργανώθηκε στην Πάτρα στις 12-14 Ιουλίου 2002. Ανακοίνωση σε συνεργασία με τις κ. Μπεζέ Λουκία και Σφυρόερα Μαρία με θέμα «Ο ρόλος της φωνολογικής συνειδητοποίησης στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού Πινακωτή».

10ο Διεθνές Συνέδριο Euralex που διοργανώθηκε στις 13-17 Αυγούστου 2002 στην Κοπεγχάγη. Ανακοίνωσησεσυνεργασίαμετηνκ. Μ. Σφυρόεραμεθέμα «Elaborationetusaged’undictionnairepardesenfantsd’âgepréscolaire».

3èmeForumdeMorphologie που διοργανώθηκε στη Λίλλη (Γαλλία) στις 20-22 Σεπτεμβρίου 2002. Ανακοίνωση σε συνεργασία με την κ. Ευθυμίου με θέμα « e : uncasspéciald’unité morphologiqueengrecmoderne?».

Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Γλώσσα και Μαθηματικά στην Προσχολική Ηλικία», που διοργάνωσε το Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο στις 22-23 Νοεμβρίου 2002. Ανακοίνωση σε συνεργασία με την κ. Β. Μιχτοπούλου με θέμα «Διαφορές στο λόγο αγοριών και κοριτσιών προσχολικής ηλικίας».

2001

Συνέδριο «Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων: Η διδασκαλία της Γλώσσας και των Μαθηματικών», που διοργάνωσε το Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη στις 8-10 Μαρτίου 2001. Ανακοίνωση σε συνεργασία με τις Μ. Σφυρόερα και Α. Φτερνιάτη με θέμα « Εξέταση του Γλωσσικού Επιπέδου Μαθητών της Α’ Δημοτικού Μειονοτικών Σχολείων Θράκης».

22η Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας Α.Π.Θ., που διοργάνωσε ο Τομέας Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη στις 27-29 Απριλίου 2001. Δύο (2) ανακοινώσεις με θέμα α) «Τάξεις αντικειμένων: Τα συναισθήματα στη Νέα Ελληνική» και β) σε συνεργασία με τον Pierre-André Buvet «Classes d’objets et traduction : Comment traduire les<Reproches-Désapprobations>?».

15th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, που διοργάνωσε το Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη στις 4-6 Μαΐου 2001. Ανακοίνωση σε συνεργασία με την Α. Ευθυμίου με θέμα «Το πρόθημα πολυ-».

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, που διοργάνωσε η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη στις 24-27 Μαΐου 2001. Ανακοίνωση σε συνεργασία με τις Λ. Μπεζέ και Μ. Σφυρόερα με θέμα «Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Υλικού Πινακωτή Ι και Πινακωτή ΙΙ».

5ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, που διοργάνωσε στο Παρίσι το Laboratoire Théorie et Description Linguistique του Πανεπιστημίου René Descartes των Παρισίων στις 13-15 Σεπτεμβρίου 2001. Δύο (2) ανακοινώσεις με θέμα α) «Η παροιμία στον Ελληνικό Τύπο» και β) σε συνεργασία με τον Θ. Νάκα «Νεοελληνικά αθησαύριστα: λέξεις που αρχίζουν από ευρω-».

Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Ψυχοπαιδαγωγική της Προσχολικής Ηλικίας», που διοργάνωσε το Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο στις 18-20 Οκτωβρίου 2001. Δύο (2) ανακοινώσεις με θέμα α) «Αρχές και στάδια φωνητικής συνειδητοποίησης και διόρθωσης στην προσχολική ηλικία» και β) σε συνεργασία με την Μ. Αλαμανή «Αναγνώριση παγιωμένων εκφράσεων από παιδιά προσχολικής ηλικίας».

Ημερίδα με θέμα «Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως μητρικής γλώσσας», που διοργάνωσε το Τμήμα Φιλολογίας Δ.Π.Θ στην Κομοτηνή στις 5 Δεκεμβρίου 2001. Ανακοίνωση με θέμα «Η διερεύνηση των λόγων χρήσης λεξικού ως προϋπόθεση για τη διδασκαλία στρατηγικής χρήσης λεξικού στην τάξη».

2000

Colloque International «Détermination et Formalisation», που διοργάνωσε το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και το Centre LucienTesnière του Πανεπιστημίου Franche Comté της Besançon στη Bellaterra της Βαρκελώνης στις 25-26 Φεβρουαρίου 2000. Ανακοίνωση με θέμα «Structures DétN1N2 et détermination figée».

14t hInternational Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, που διοργάνωσε το Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη στις 20-22 Απριλίου 2000. Ανακοίνωση με θέμα «Παροιμίες και Μεταφορά»

21η Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας Α.Π.Θ., που διοργάνωσε ο Τομέας Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη στις 12-14 Μαΐου 2000. Ανακοίνωση με θέμα «Αξιοποίηση της παροιμίας κατά τη γλωσσική διδασκαλία στην προσχολική ηλικία».

Colloque International «Traduction Humaine, traduction automatique, interprétation», που διοργάνωσε η Ecole Normale Supérieure στην Τυνησία στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2000. Ανακοίνωσησεσυνεργασίαμετους Xavier Blanco, Pierre-André Buvet & Peter Greenfield με θέμα «Comment traduire les bruits ? Le projet DéTAL».

Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Μάθηση και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής και ως Δεύτερης Γλώσσας», που διοργάνωσε το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο στις 6-8 Οκτωβρίου 2000. Δύο (2) ανακοινώσεις με θέμα: α) «Τάξεις αντικειμένων: εφαρμογές κατά τη διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και ως ξένης» και β) σε συνεργασία με την Κ. Καρβελά «Φωνητική διόρθωση μη ελληνόφωνων παιδιών προσχολικής ηλικίας».

4η Επιστημονική Ημερίδα Νέας Ελληνικής Γλώσσας με θέμα «Διγλωσσία και Εκπαίδευση», που διοργάνωσε ο Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε-Δ.Π.Θ. στις 11 Δεκεμβρίου 2000.

1999

3η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Η καλλιέργεια της γραπτής γλωσσικής έκφρασης στο σχολείο: αρχές, προβλήματα, προοπτικές και διδακτικές προσεγγίσεις», που διοργάνωσε το Π.Τ.Δ.Ε-Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη το Μάρτιο του 1999. Ανακοίνωση με θέμα «Η καλλιέργεια του λεξιλογίου με τη βοήθεια των τάξεων αντικειμένων».

20ή Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας Α.Π.Θ., που διοργάνωσε ο Τομέας Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη στις 23-25 Απριλίου 1999. Ανακοίνωση σε συνεργασία με τους Xavier Blanco καιPierre-André Buvet με θέμα «Analyse comparée des modifieurs figés en grec moderne, espagnol, anglais».

Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Πληροφορική & Εκπαίδευση», που διοργάνωσε ο Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ηπείρου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 14-15 Μαΐου 1999 στα Ιωάννινα. Ανακοίνωση με θέμα «Το ηλεκτρονικό λεξικό των ακολουθιών Ο+Ο: Ένα παιδαγωγικό εργαλείο».

4ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, που διοργάνωσε το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία στις 17-19 Σεπτεμβρίου 1999. Ανακοίνωση με θέμα «Το λεξικό-γραμματική των παροιμιών».

Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση», που διοργάνωσε το Π.Τ.Ν του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο στις 21-23 Οκτωβρίου 1999. Ανακοίνωση σε συνεργασία με την Α. Ευθυμίου με θέμα «Διδακτική των συνθέτων στο Νηπιαγωγείο».

Ημερίδα με θέμα «Πληροφοριακή-Επικοινωνιακή Τεχνολογία και Γλωσσική Αγωγή: η διεθνής εμπειρία», που διοργάνωσε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στη Θεσσαλονίκη στις 23 Οκτωβρίου 1999.

Ημερίδα με θέμα «Παιδική Λεξικογραφία και Χρήση Λεξικού στην Προσχολική και Σχολική Ηλικία», που διοργάνωσε το Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη στις 26 Οκτωβρίου 1999. Ανακοίνωση με θέμα «Η Χρήση του Παιδικού ή Σχολικού Λεξικού στην Προσχολική και Σχολική Ηλικία».

12ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας με θέμα «Η συμβολή της Διδασκαλίας και Εκμάθησης Γλωσσών στην Προώθηση ενός Πολιτισμού Ειρήνης», που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στη Θεσσαλονίκη στις 9-12 Δεκεμβρίου 1999.

Συμπόσιο «Η Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού», που διοργάνωσε το Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη στις 10-12 Δεκεμβρίου 1999. Ανακοίνωση με θέμα «Το δικαίωμα χρήσης της μητρικής ως προϋπόθεση για την εκμάθηση ξένης γλώσσας».

1998

19η Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας Α.Π.Θ., που διοργάνωσε ο Τομέας Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη στις 23-25 Απριλίου 1998. Ανακοίνωση με θέμα «Πολυλεκτικά παραθετικά σύνθετα: διδακτική προσέγγιση».

1ères Recontres Linguistiques Méditerranéennes (R.M.L), που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Τυνησίας Ι σε συνεργασία με το Laboratoire de Linguistique-Informatique του Πανεπιστημίου Paris XIII και το Réseau de Lexicologie, Terminologie, Traduction του AUPELF-UREF με θέμα Le figement lexical (Η Λεξική Παγίωση) στην Τυνησία στις 17-19 Σεπτεμβρίου 1998. Ανακοίνωση με θέμα «Les déterminants nominaux figés en grec moderne: une première approche».

1997

18η Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας Α.Π.Θ., που διοργάνωσε ο Τομέας Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη στις 2-4 Μαΐου 1997. Ανακοίνωση με θέμα «Πολυλεκτικά παραθετικά σύνθετα: κατονομασία και κατάδειξη».

16ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Συγκριτικής Ανάλυσης των ρομανικών γλωσσών που διοργάνωσε το Laboratoire d’Automatique Documentaire et Linguistique (Πανεπιστήμιο Παρίσι VII) στη Louvain του Bελγίου στις 24-26 Σεπτεμβρίου 1997.

11ο Συνέδριο με θέμα «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», που διοργάνωσαν η Ελληνική Εταιρία Ορολογίας, το Ινστιτούτο Ερευνών Λόγου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Μεταφραστών, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 1997.

Συνέδριο FRACTAL 1997, που οργάνωσε το UNIVERSITÉ DEFRANCHECOMTE στη Besançon της Γαλλίας στις 10-12 Δεκεμβρίου 1997. Ανακοίνωση με θέμα « Besoin d’ une classification des suites NΝ ».

1996

17η Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας Α.Π.Θ., που διοργάνωσε ο Τομέας Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη στις 22-24 Απριλίου 1996. Ανακοίνωση με θέμα «Πολυλεκτικά παραθετικά σύνθετα με πρώτο συνθετικό τα άνθρωπος– και γυναίκα-».

1995

16η Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας Α.Π.Θ., που διοργάνωσε ο Τομέας Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη στις 3-6 Μαΐου 1995. Ανακοίνωση με θέμα «Μερικές συντακτικές και σημασιολογικές παρατηρήσεις για το νεολογικό σχηματισμό των πολυλεκτικών παραθετικών μεταφορικών συνθέτων».

1994

15η Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας Α.Π.Θ., που διοργάνωσε ο Τομέας Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη στις 11-13 Μαΐου 1994. Ανακοίνωση με θέμα «Τα σύνθετα ουσιαστικά του τύπου ουσιαστικό+ουσιαστικό στην ίδια πτώση».

15.2. Προσκεκλημένη ομιλήτρια

 1. Profiling strategy use of English FL learners attending Greek elementary and secondary schools, Στο One-day event on Strategies in Language Learning and Teaching in honour of Emeritus Professor Angeliki Psaltou-Joycey.

 

15.3 Βιβλιοπαρουσιάσεις, ομιλίες και διαλέξεις κατόπιν πρόσκλησης από σχολικούς συμβούλους και άλλους φορείς

 1. (7 Δεκεμβρίου 2017), Παρουσίαση του βιβλίου του Κ. Χαρπαντίδη Το άκυρο Αύριο στην Κομοτηνή. http://paratiritis-news.gr/article/197848/To-akuro-aurio-mesa-apo-ena-diarkes-aristotexniko-afigimatiko-perasma-apo-ti-sugxronia-sti-diaxronia-fernei-tin-elliniki-koinonia-antimetopi-me-tis-sunepeies-ton-tapeinon-tis-enstikton
 2. (17 Μαρτίου 2017), Παρουσίαση του βιβλίου του Π. Κυπριανού Η μαγεία του πτυχίου στην Αλεξανδρούπολη.
 3. (15 Μαρτίου 2017), Παρουσίαση του βιβλίου του Ευ. Αυδίκου Οι τελευταίες πεντάρες στην Κομοτηνή.
 4. (31 Οκτωβρίου 2016), Παρουσίαση του βιβλίου της Ε. Καραντζόλα Γλωσσικές Πολιτικές στις χώρες της Μεσογείου στην Κομοτηνή. http://paratiritis-news.gr/details.php?id=185260
 5. 1 Νοεμβρίου 2016), Παρουσίαση του βιβλίου της Ε. Καραντζόλα Γλωσσικές Πολιτικές στις χώρες της Μεσογείου στην Καβάλα.
 6. (21 Ιανουαρίου 2016), Παρουσίαση του βιβλίου Προσεχώς εμείς μεγαλώνουμε, στο Δημοκρίτειο Βιβλιοπωλείο Κομοτηνής έπειτα από πρόσκληση του προγράμματος εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων.
 7. (16 Ιανουαρίου και 17 Ιανουαρίου 2015): Παρουσίαση του Χρηστικού λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών στην Ξάνθη και Κομοτηνή.
 8. (30 Νοεμβρίου 2014) «Παραγωγή κειμένου στο πλαίσιο του Νέου Προγράμματος Σπουδών: Το πέρασμα στο Λύκειο», στα Σεμινάρια διδακτικής στα φιλολογικά, μαθηματικά, φυσική που διοργάνωσε στα Ιωάννινα 29-30 Νοεμβρίου η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων Ελλάδος
  http://www.oefe.gr/Portals/0/NewsMaterial/20140912/programma_seminariwn.jpg.
 9. (19 Οκτωβρίου 2013) Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Τα νέα αναλυτικά προγράμματα για τη γλώσσα» και πραγματοποίηση βιωματικού σεμιναρίου σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας της Δράμας έπειτα από πρόσκληση του Συλλόγου φιλολόγων Δράμας
 10. (5 Οκτωβρίου 2013) Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «Ζητήματα μάθησης, διαχείριση της παιδαγωγικής σχέσης και Νέες Τεχνολογίες στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση» που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας και η Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας Αν. Μακεδονίας – Θράκης στην Αλεξανδρούπολη.
 11. (22 Απριλίου) Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Τα νέα αναλυτικά προγράμματα για τη γλώσσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» έπειτα από πρόσκληση του Συλλόγου Φιλολόγων Ν. Ροδόπης.
 12. (10 Δεκεμβρίου 2012) Ομιλία με θέμα «Αναγνωστικές εμψυχώσεις εντός και εκτός Σχολείου», στο πλαίσιο της επιμορφωτικής ημερίδας με θέμα « Η προαγωγή της φιλαναγνωσίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προβλήματα και Προβληματισμοί» για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έπειτα από πρόσκληση του Διεθυντή Δ.Δ.Ε Ροδόπης κ. Μούχτση, του Αντιδήμαρχου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κομοτηνής κ. Ι. Γκαράνη και της Υπεύθυνης Σχολικών δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε Ροδόπης κας Κ. Σχοινά.
 13. (Νοέμβριος 2012) Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Τα νέα αναλυτικά προγράμματα για τη γλώσσα» σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας της Δράμας έπειτα από πρόσκληση του Συμβούλου 2ης Περιφέρειας Ν. Δράμας, κου Γ. Παπαθεμελή.
 14. (Μάιος 2012) Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Διαδικασίες Γραμματισμού στις μικρές ηλικίες» σε νηπιαγωγούς του Κιλκίς έπειτα από πρόσκληση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς κου Κων/νου Ραμπίδη και της Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής 38ης Περιφέρειας, κας Μαρίας Παπαδοπούλου.
 15. (Μάιος 2012) Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Τα νέα αναλυτικά προγράμματα για τη γλώσσα» σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας της Δράμας έπειτα από πρόσκληση του Συμβούλου 3ης Περιφέρειας Ν. Δράμας, κου Κων/νου Μαργαριτόπουλου.
 16. (Μάιος 2012) Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Παραγωγή γραπτού λόγου» σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας της Κομοτηνής έπειτα από πρόσκλησητων συμβούλων 1ης περιφέρειας, κας Σταυρακάκη Σταυρούλας και 2ης Περιφέρειας Ν. Ροδόπης, κου Παρασκευά Παρασκευά.
 17. (Νοέμβριος 2011), Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Παραγωγή λόγου στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της νεοελληνικής γλώσσας » έπειτα από πρόσκληση των σχολικών συμβούλων 1ης περιφέρειας, κας Σταυρακάκη Σταυρούλας, 2ης Περιφέρειας, κου Παρασκευά Παρασκευά και 4ης περιφέρειας Κομοτηνής, κου Καράμπογα Παναγιώτη.
 18. (Νοέμβριος 2011), Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα για τη γλώσσα στο γυμνάσιο» έπειτα από πρόσκληση του Συμβούλου Φιλολόγων Ξάνθης, κου Μ. Μαλαμίδη.
 19. (Φεβρουάριος 2010)Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Χρήση λεξικού στο σχολείο» σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας της Κομοτηνής έπειτα από πρόσκληση των συμβούλων 1ης περιφέρειας, κας Σταυρακάκη Σταυρούλας και 2ης Περιφέρειας Ν. Ροδόπης,  κου Παρασκευά Παρασκευά.
 20. (Φεβρουάριος 2010) Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου στο νηπιαγωγείο» σε νηπιαγωγούς της Καβάλας έπειτα από πρόσκληση της Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής 40ης Περιφέρειας, κας Νικολέτας Μουσιάδου.
 21. (Μάρτιος 2010) Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Διαδικασίες Γραμματισμού στην προσχολική» σε νηπιαγωγούς του Κιλκίς έπειτα από πρόσκληση της Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής 58ης Περιφέρειας, κας Ελένης Κολικίδου.
 22. (Νοέμβριος 2009) Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Δημιουργική Γραφή και Αναγνωστικές Εμψυχώσεις» σε παιδαγωγούς προσχολικής του Ν. Ροδόπης έπειτα από πρόσκληση της Συμβούλου προσχολικής αγωγής της 18ης Περιφέρειας κας Βέλκου Κυριακής.
 23. (Μάιος 2009) Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Καλλιέργεια προφορικού λόγου» σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας της Αλεξανδρούπολης έπειτα από πρόσκληση του Συμβούλου 3ης Περιφέρειας Αλεξανδρούπολης, κου Κελεσίδη Γιώργου.
 24. (Φεβρουάριος 2009) Βιωματικό σεμινάριο «Δημιουργικής Γραφής» σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας της Κομοτηνής έπειτα από πρόσκληση των συμβούλων 1ης περιφέρειας κας Σταυρακάκη Σταυρούλας και 2ης Περιφέρειας Ν. Ροδόπης, κου Παρασκευά Παρασκευά.
 25. (Φεβρουάριος 2008), Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Το νέο βιβλίο γλώσσας Β’ δημοτικού» σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας της Δράμας έπειτα από πρόσκληση του Συμβούλου 4ης Περιφέρειας Ν Δράμας, κου Γ. Νικολαϊδη.
 26. (Φεβρουάριος 2008), Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Τα νέα βιβλία για τη διδασκαλία της γλώσσας» σε κύπριους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έπειτα από πρόσκληση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.
 27. (Απρίλιος 2008), Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Ορθογραφία, Λεξιλόγιο και παραγωγή κειμένων στο νέο βιβλίο γλώσσας Β’ δημοτικού» σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας των Ιωαννίνων έπειτα από πρόσκληση του Συμβούλου 4ης Περιφέρειας Ν. Ιωαννίνων, κου Ν. Κουτσού.
 28. (Μάιος 2008), Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Το νέο βιβλίο γλώσσας Β’ δημοτικού» σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας της Χρυσούπολης έπειτα από πρόσκληση του Συμβούλου 3ης Περιφέρειας Ν. Καβάλας,κου Ξάνθου Ξανθόπουλου.
 29. (Σεπτέμβρης 2007) Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Το νέο βιβλίο γλώσσας Β’ δημοτικού» σε εκπαιδευτικούς δευτέρας δημοτικού της Αλεξανδρούπολης έπειτα από πρόσκληση του Συμβούλου 3ης Περιφέρειας Αλεξανδρούπολης, κου Κελεσίδη Γιώργου.
 30. (Νοέμβριος 2007), Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Το νέο βιβλίο γλώσσας Β’ δημοτικού» σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας της Θάσου έπειτα από πρόσκληση του Συμβούλου 3ης Περιφέρειας Ν. Καβάλας,κου Ξάνθου Ξανθόπουλου.
 31. (Φεβρουάριος 2007),  Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Προφορικός και Γραπτός λόγος στα νέα βιβλία γλώσσας για το δημοτικό» σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας της Καβάλας έπειτα από πρόσκληση του Συμβούλου 1ης Περιφέρειας Ν. Καβάλας, κου Κ. Χρηστάκη.
 32. (Σεπτέμβριος 2006), Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Παραγωγή γραπτού λόγου με βάση το νέο βιβλίο γλώσσας Β’ δημοτικού» σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας της Δράμας έπειτα από πρόσκληση του Συμβούλου 2ης Περιφέρειας ν. Δράμας, κου Γ.  Παπαθεμελή.
 33. (Μάρτιος 2006), 8άωρο Βιωματικό Σεμινάριο Φωνητικής Διόρθωσης για τις Νηπιαγωγούς των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καβάλας έπειτα από πρόσκληση του Δήμου Καβάλας.
 34. (Ιανουάριος 2006), Σεμινάριο με τίτλο «Ταξίδι προς την κατάκτηση της Γλώσσας» που διοργανώθηκε από το Δήμο Καβάλας για τις νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους του Νομού Καβάλας έπειτα από πρόσκληση του Δήμου Καβάλας.
 35. (Οκτώβριος 2006), Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Παραγωγή προφορικού γραπτού λόγου με βάση το νέο βιβλίο γλώσσας Β’ δημοτικού» σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας της Δράμας έπειτα από πρόσκληση του Συμβούλου 3ης Περιφέρειας Ν. Δράμας, κου Κ. Μαργαριτόπουλου.
 36. (Νοέμβριος 2004), Σεμινάριο με θέμα «Γλωσσική ανάπτυξη και αποκλίσεις» που διοργανώθηκε στην Κομοτηνή από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ψυχοκινητικής και τον Παιδικό σταθμό Λιλιπούπολη στην Κομοτηνή.
 37. (Απρίλιος 2004), εισήγηση με θέμα «Με την Πινακωτή για την ανάγνωση και τη γραφή», που παρουσιάστηκε σε συνεργασία με την Καθηγήτρια κ. Μπεζέ Λ. και την Επ. Καθηγήτρια κ. Σφυρόερα Μ. στην 6η Συνάντηση Παιδαγωγών, Καλλιτεχνών, Εμψυχωτών με θέμα «Το Παιχνίδι στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» που πραγματοποιήθηκε στις 19-20 Απριλίου 2003 στη Θεσσαλονίκη.
 38. (Ιούνιος 2002), εισήγηση με θέμα «Με την Πινακωτή για την ανάγνωση και τη γραφή», που παρουσιάστηκε σε συνεργασία με τις κ. Μπεζέ Λ. και Σφυρόερα Μ. στο σεμινάριο επιμόρφωσης εξομοιωμένων νηπιαγωγών Δράμας- Καβάλας που διοργάνωσε στις 15 και 16 Ιουνίου 2002 το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Δ.Π.Θ στην Αλεξανδρούπολη.
 39. (Φεβρουάριος 2002), εισήγηση με θέμα «Διορθωτική Φωνητική: Θεωρία και Εφαρμογή», που παρουσιάστηκε στο σεμινάριο: «Προσχολική Εκπαίδευση: Κατευθύνσεις για μια ανανεωμένη εκπαιδευτική πράξη» που διοργανώθηκε από το Δήμο Ξάνθης, τη Στέγη Γραμμάτων και Καλών Τεχνών Ξάνθης, τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ξάνθης και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ξάνθης για βρεφονηπιοκόμους και νηπιαγωγούς.

15.4. Ομιλίες και διαλέξεις για το ευρύ κοινό κατόπιν πρόσκλησης

 1. Γαβριηλίδου Ζ (2012), Το πέρασμα από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό: Ανάγνωση και γραφή , Ομιλία έπειτα από πρόσκληση του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 10ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής.
 2. Γαβριηλίδου Ζ (2010), Προβλήματα λόγου και μαθησιακές δυσκολίες, Ομιλία έπειτα από πρόσκληση του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής.
 3. Γαβριηλίδου Ζ. (2008), 9+1 σκέψεις για τον εθελοντισμό, Διάλεξη έπειτα από πρόσκληση της Στέγης Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας στις 6/12/2008.
  (http://www.evdomi.gr/pub/starcms/repository/static/articles/ar_28620_1.asp)
 4. Γαβριηλίδου Ζ. (2008), Ευρωπαϊκές Οικογένειες γλωσσών και γλωσσικός δανεισμός, Διάλεξη στην εκδήλωση «Το γλωσσικό μωσαϊκό: θεμέλιο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού» έπειτα από πρόσκληση του Παραρτήματος για την Πολυγλωσσία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του EuropeDirect Κομοτηνής, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ξάνθης.
  http://www.europedirect.gr/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3A2008-12-22-11-35-17&Itemid=7
 5. Γαβριηλίδου Ζ (2008), Το μαγικό ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας, μιλούν, Ομιλία έπειτα από πρόσκληση του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 10ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής.
 6. Γαβριηλίδου Ζ (2006), Πώς τα παιδιά κατακτούν την ανάγνωση και τη γραφή, μιλούν, Ομιλία έπειτα από πρόσκληση του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 2ου Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Κομοτηνής.
 7. Γαβριηλίδου Ζ (2005), Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν, Ομιλία έπειτα από πρόσκληση του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 2ου Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Κομοτηνής.
 8. Γαβριηλίδου Ζ (2005), Βοηθώντας τα παιδιά να μιλήσουν σωστά, Ομιλία έπειτα από πρόσκληση του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 5ου Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Κομοτηνής.
 9. Γαβριηλίδου Ζ (2000), Ομιλία με θέμα «Ο γλωσσικός δανεισμός», Ομιλία σε έλληνες μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από πρόσκληση του Συλλόγου Ελλήνων Λουξεμβούργου.

15.5 Ομιλίες σε πανεπιστήμια του εξωτερικού κατόπιν πρόσκλησης

 • (Οκτώβριος 2011), Aspects of intensity in Modern Greek, έπειτα από πρόσκληση του Department of Linguistics του Chicago University.
 • (Μάιος 2005): Grammaticalization in Greek and Spanish, έπειτα από πρόσκληση του εργαστηρίουFLEXSEM του Αυτόνομου Παν/μίου της Βαρκελώνης.

15.5 Δειγματικές διδασκαλίες έπειτα από πρόσκληση συμβούλων

 1. 26 Νοεμβρίου 2012: Δειγματική διδασκαλία σε μαθητές Β’ Δημοτικού στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, έπειτα από πρόσκληση των συμβούλων 1ης και 2ης Περιφέρειας Ροδόπης κας Ρ. Μάκρα και Ο. Βουλγαρίδου.
 2. 27 Νοεμβρίου 2012: Δειγματική διδασκαλία σε μαθητές ελληνόφωνους και τουρκόφωνους Β’ Δημοτικού στο Δημοτικό Σχολείο Γενησέας, έπειτα από πρόσκληση της συμβούλου Ν. Ξάνθης Π. Πουρσανίδου.
16. EΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Γνώση νέων τεχνολογιών και χρήση Η/Υ και εξειδικευμένων λογισμικών

 • Microsoft: Windows, Office, Internet Explorer, Outlook Express
 • Speech Analyzer (λογισμικό επεξεργασίας και ανάλυσης ηχητικών γλωσσικών αρχείων)
 • NOOJ (Πλατφόρμα Γλωσσικών εφαρμογών)
 • Προγραμματισμός σε C++, Lisp
18. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 1. Γαλλική (Επίπεδο C2)
 2. Αγγλική (Επίπεδο C2)
 3. Ισπανική (Επίπεδο Β2)
 4. Ιταλική (Επίπεδο Β2)
 5. Καταλανική (Επίπεδο Α2)